Hlavní obsah

suppose [səˈpəʊz]

Vyskytuje se v

supposed: mít (podle všeho) být jaký, dělat co ap., být předpokládanýbe supposed to

dát: dejme tomu ...(let's) suppose ..., let's assume

pravděpodobně: Pravděpodobně ne.Probably not., I suppose not.

mít: Co mám dělat?What should I/am I supposed to do?

předpokládat: Předpokládal jsem, že to uděláš.I supposed you would do it.

znamenat: Co to má znamenat?What is it supposed to mean?

suppose: předpokládámI suppose