Hlavní obsah

believe [bɪˈliːv]

Sloveso

  1. believe it or not věř(te) tomu nebo ne

Vyskytuje se v

con: con sb into believing sthnakecat komu co

delude: delude osf into believing/thinking sthnamlouvat si, nalhávat si co

fool: fool sb into believing/thinking sthnamluvit, nabulíkovat, nakecat komu co

make: make believepředstírat

make-believe: live in a make-believe worldžít v iluzi, něco si namlouvat, jen předstírat sám před sebou

make-believe: It is just make-believe.Je to jen jako/na oko.

make-believe: He was firing a make-believe gun.Dělal, jako že střílí z pistole.

such: We couldn't believe such a thing.Něčemu takovému jsme nemohli uvěřit.

bůh: věřit v Bohabelieve in God

nakecat: Nakecal mi, že ...He fooled me into believing that ...

uvěřit: Tomu nemohu uvěřit.I can't believe it.

věřit: Nevěřím ti ani slovo.I don't believe you a single word.

věřit: Pevně věřím, že...I firmly believe that..., It is my firm belief that..., jsem přesvědčen I'm confident that...

zírat: Ten bude zírat!He won't believe his eyes!

oko: Nevěřil vlastním očím.He couldn't believe his eyes.