Hlavní obsah

věřit

Nedokonavé sloveso

  1. (zprávě, slovu ap.) komu/čemu believe sb/sth, credit sth, trustNevěřím ti ani slovo.I don't believe you a single word.Pevně věřím, že...I firmly believe that..., It is my firm belief that..., (jsem přesvědčen) I'm confident that...
  2. (důvěřovat) komu trust, have confidence/faith in sbDá se mu věřit?Can he be trusted?
  3. (v Boha ap.) v co believe in sth(být věřící) be a believer

Vyskytuje se v

bůh: věřit v Bohabelieve in God

se, si: Věří si.He is self-confident.

oko: Nevěřil vlastním očím.He couldn't believe his eyes.

credence: věřit čemuform. give credence to sth

faith: věřit sihave faith in osf

put: vkládat důvěru v koho, důvěřovat, věřit komu/čemuput one's trust in sb/sth

suspicious: nevěřit, nedůvěřovat komu, podezírat kohobe suspicious of sb

believe: Pokud si věříš ...If you believe in yourself ...

firm: Pevně věřím, že...It is my firm belief that...

oneself: Člověk může věřit jen sám sobě.One can trust only oneself.

trust: Dá se mu věřit?Can he be trusted?

věřit: Nevěřím ti ani slovo.I don't believe you a single word.