Hlavní obsah

trust, trast

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

tried: tried and tested/trustedvyzkoušený, ověřený, osvědčený způsob, metoda ap.

account: trust(ee) account, savings account trustsvěřenecký účet

betrayal: betrayal of trustzklamání důvěry

breach: práv. breach of trustporušení/zneužití/zklamání důvěry, zpronevěra svěřeného majetku správcem majetku

charitable: charitable trust(veřejná) dobročinná nadace, obecně prospěšná společnost

deed: trust/title deed(s)svěřenecká/nabývací listina

put: put one's trust in sb/sthvkládat důvěru v koho, důvěřovat, věřit komu/čemu

repose: repose one's trust in sbvkládat/vložit svoji důvěru v koho

betray: betray sb's trustzklamat čí důvěru

oneself: One can trust only oneself.Člověk může věřit jen sám sobě.

věřit: Dá se mu věřit?Can he be trusted?