Hlavní obsah

věřit

Nedokonavé sloveso

  1. (zprávě, slovu ap.) komu/čemu believe sb/sth, credit sth, trustNevěřím ti ani slovo.I don't believe you a single word.Pevně věřím, že...I firmly believe that..., It is my firm belief that..., (jsem přesvědčen) I'm confident that...
  2. (důvěřovat) komu trust, have confidence/faith in sbDá se mu věřit?Can he be trusted?
  3. (v Boha ap.) v co believe in sth(být věřící) be a believer

Vyskytuje se v

bůh: believe in Godvěřit v Boha

se, si: He is self-confident.Věří si.

oko: He couldn't believe his eyes.Nevěřil vlastním očím.

credence: form. give credence to sthvěřit čemu

faith: have faith in osfvěřit si, mít sebedůvěru

put: put one's trust in sb/sthvkládat důvěru v koho, důvěřovat, věřit komu/čemu

suspicious: be suspicious of sbnevěřit, nedůvěřovat komu, podezírat koho

believe: If you believe in yourself ...Pokud si věříš ...

firm: It is my firm belief that...Pevně věřím, že...

oneself: One can trust only oneself.Člověk může věřit jen sám sobě.

trust: Can he be trusted?Dá se mu věřit?

věřit: I don't believe you a single word.Nevěřím ti ani slovo.