Hlavní obsah

ověřit

Dokonavé sloveso

  1. (úředně potvrdit) co certify(pravdivost ap.) verify(autentizovat) authenticate sthnechat si co notářsky ověřithave sth certified by a notary (public)
  2. ověřit (si) (zjistit si) co verify, check (out) sth, check up on sthověřit si, zda...check whether ...

Vyskytuje se v

check: check sth with sbporadit se o čem s kým, ověřit si co u koho

verify: have sth verifieddát/nechat si co ověřit dokument úředně ap.