Hlavní obsah

assume [əˈsjuːm]

Vyskytuje se v

assuming: assuming (that)jestliže, pokud, v případě, že, za předpokladu, že

risk: assume a riskpřevzít riziko

dát: dejme tomu ...(let's) suppose ..., let's assume

odpovědnost: nést/převzít odpovědnostbear/assume the responsibility

převzít: převzít za co zodpovědnostassume responsibility for sth

převzít: převzít dluhassume a debt

ujmout se: ujmout se mociassume power

předpokládat: Předpokládejme, že ...Let's assume that ...

úřad: nastoupit do/ujmout se úřadutake/assume office