Hlavní obsah

assume [əˈsjuːm]

Vyskytuje se v

assuming: assuming (that)jestliže, pokud, v případě, že, za předpokladu, že

risk: assume a riskpřevzít riziko

dát: (let's) suppose ..., let's assumedejme tomu ...

odpovědnost: bear/assume the responsibilitynést/převzít odpovědnost

převzít: assume responsibility for sthpřevzít za co zodpovědnost

ujmout se: assume powerujmout se moci

předpokládat: Let's assume that ...Předpokládejme, že ...

úřad: take/assume officenastoupit do/ujmout se úřadu

assume: let's assumepředpokládejme, že...