Hlavní obsah

zaujmout

Dokonavé sloveso

  1. (vzbudit zájem) koho engage ( sb's attention), interest sb, catch/engage sb's interest(upoutat) catch/capture/engage/attract sb's attentionZaujalo mě to.It caught my interest.Co mě zaujalo ...What I found interesting ...Zaujalo ji jak ...She found it interesting how ...
  2. (obsadit) co take sthzaujmout místo kdeposition osf swh
  3. (postavení, polohu ap.) co assume, take up, adopt sth
  4. (stanovisko ap.) co adopt, take (up), maintain sthzaujmout stanovisko k čemutake a stand on sthzaujmout postoj k čemuadopt a stance on sth

Části slova

mu

Vyskytuje se v

postoj: zaujmout postoj k čemutake a stand on sth

stanovisko: zaujmout stanoviskotake a stand, adopt an attitude

postavení: zaujmout postavenítake a position

postoj: zaujmout bojový postojtake (up) a fighting stance