Hlavní obsah

uchvátit

Vyskytuje se v

overwhelm: být zaplaven/uchvácen/zahlcen/pohlcen/přemožen čím pocitybe overwhelmed by/with sth

captivate: Byl uchvácen její krásou.He was captivated by her beauty.

rivet: Ten film mě úplně uchvátil.I was riveted by the movie.

uchvátit: Ten výhled mě uchvátil.I was enthralled by the view.