Hlavní obsah

uchvátit

Vyskytuje se v

overwhelm: be overwhelmed by/with sthbýt zaplaven/uchvácen/zahlcen/pohlcen/přemožen čím pocity

captivate: He was captivated by her beauty.Byl uchvácen její krásou.

rivet: I was riveted by the movie.Ten film mě úplně uchvátil.