Hlavní obsah

postavení

Vyskytuje se v

postavit: postavit koho před soudbring sb to justice, put sb on trial, try sb

problém: být postaven před problémbe facing a problem, be faced with a problem

služba: postavit koho mimo službutake sb off duty, dočasně suspend sb from duty

sněhulák: stavět/postavit sněhulákamake a snowman

stan: postavit stanpitch/set up a tent

čaj: postavit na čajput the kettle on (for tea)

postavit: Dům byl postaven z ...The house was built of ...

postavit: Kam to mám postavit?Where shall I put it?

postavit se: postavit se do frontyjoin the queue/AmE line

postavit se: Postavili se nepříteli.They faced the enemy.

řada: postavit se do řadyutvořit řadu form a line, line up, do fronty join the queue/AmE line

upevnit: upevnit své postavenístrengthen one's position

piedestal: postavit koho na piedestalput sb on pedestal

za: postavit se za kohostand up for sb

acting: voice actingdabink, dabování, namlouvání postav

bring: bring sb to his/her feetpostavit koho na nohy

bring: bring sb to trial, bring sb before the courtpostavit koho před soud

confront: be confronted with sthbýt postaven před co, muset čelit čemu

duty: take/put sb off dutypostavit koho mimo službu

equality: on an equality with sbv rovném postavení vůči komu

face: be faced with sthstát před čím, být postaven před co problém ap.

help: help sb uppomoci se postavit komu

hind: get on one's hind legspostavit se na zadní

kettle: put the kettle onpostavit vodu na čaj ap.

leg: get on one's hind legspostavit se na zadní, vzpínat se o koni, přen. rozzuřit se

offside: sport. be offsidebýt v postavení mimo hru/ofsajdu

pit: be pitted against sb/sthbýt postaven, stát proti komu/čemu protivníkovi ap.

pull: pull roundzotavit se, postavit (se) na nohy, dát se do kupy

rally: rally behind/to sbpostavit se za koho podpořit

roadblock: set up roadblockspostavit silniční zátarasy

snowman: build a snowmanpostavit sněhuláka

social: social statusspolečenské postavení

stand: make a stand against sthpostavit se (proti) čemu

stand: take one's stand swhpostavit se kam/kde

strike out: strike out on one's ownudělat se pro sebe, začít na vlastním, osamostatnit se, postavit se na vlastní nohy v podnikání ap.

suspend: suspend sb from dutypostavit koho dočasně mimo službu

tent: pitch a tentpostavit stan

trial: bring sb to trialpostavit koho před soud

trial: be committed for trialbýt postaven před soud kdo

up: stand upvstát, postavit se, stoupnout si

make: The house was made of brick.Dům byl postaven z cihel.

ourselves: We built it ourselves.To jsme postavili my sami.

struggle: He struggled to his feet.S obtížemi se postavil na nohy.

limbo: be in limbobýt v nejasné situaci mezi dvěma možnostmi, být postaven před dvě možnosti