Hlavní obsah

postavení

Vyskytuje se v

postavit: postavit koho před soudbring sb to justice, put sb on trial, try sb

problém: být postaven před problémbe facing a problem, be faced with a problem

služba: postavit koho mimo službutake sb off duty, dočasně suspend sb from duty

sněhulák: stavět/postavit sněhulákamake a snowman

stan: postavit stanpitch/set up a tent

čaj: postavit na čajput the kettle on (for tea)

postavit se: postavit se do frontyjoin the queue/AmE line

řada: postavit se do řadyutvořit řadu form a line, line up, do fronty join the queue/AmE line

upevnit: upevnit své postavenístrengthen one's position

piedestal: postavit koho na piedestalput sb on pedestal

za: postavit se za kohostand up for sb

acting: dabink, dabování, namlouvání postavvoice acting

bring: postavit koho na nohybring sb to his/her feet

confront: být postaven před co, muset čelit čemube confronted with sth

duty: postavit koho mimo službutake/put sb off duty

equality: v rovném postavení vůči komuon an equality with sb

face: stát před čím, být postaven před co problém ap.be faced with sth

help: pomoci se postavit komuhelp sb up

hind: postavit se na zadníget on one's hind legs

kettle: postavit vodu na čaj ap.put the kettle on

leg: postavit se na zadní, vzpínat se o koni, přen. rozzuřit seget on one's hind legs

offside: být v postavení mimo hru/ofsajdusport. be offside

pit: být postaven, stát proti komu/čemu protivníkovi ap.be pitted against sb/sth

pull: zotavit se, postavit (se) na nohy, dát se do kupypull round

rally: postavit se za koho podpořitrally behind/to sb

roadblock: postavit silniční zátarasyset up roadblocks

snowman: postavit sněhulákabuild a snowman

social: společenské postavenísocial status

stand: postavit se (proti) čemumake a stand against sth

strike out: udělat se pro sebe, začít na vlastním, osamostatnit se, postavit se na vlastní nohy v podnikání ap.strike out on one's own

suspend: postavit koho dočasně mimo službususpend sb from duty

tent: postavit stanpitch a tent

trial: postavit koho před soudbring sb to trial

up: vstát, postavit se, stoupnout sistand up

make: Dům byl postaven z cihel.The house was made of brick.

ourselves: To jsme postavili my sami.We built it ourselves.

struggle: S obtížemi se postavil na nohy.He struggled to his feet.

limbo: být v nejasné situaci mezi dvěma možnostmi, být postaven před dvě možnostibe in limbo

postavení: sport. postavení mimo hruoffside