Hlavní obsah

strike out

Vyskytuje se v

applicable: nehodící se škrtnětedelete/strike out where not applicable

strike out: udělat se pro sebe, začít na vlastním, osamostatnit se, postavit se na vlastní nohy v podnikání ap.strike out on one's own

vyškrtat: Vyškrtli moje jméno.They struck out my name.

strike: sth form. (vy)škrtnout co z písemného záznamustrike (out)