Hlavní obsah

leg [leg]

Podstatné jméno

  1. noha lidská či zvířecílower legnoha od kolena dolůleg restopěrka na nohyget on one's hind legspostavit se na zadní, vzpínat se o koni, přen. rozzuřit se
  2. (trouser) leg nohavice
  3. kýta, stehno masa
  4. úsek, etapa cesty ap.
  5. BrEkolo, část soutěže ap.
  6. sport. levá část hřiště kolem mety v kriketu

Vyskytuje se v

arm: cost an arm and a legstát balík, být pořádně drahý, přijít pěkně draho

kick: kick (out) one's legskopat nohama bránit se ap.

kick: kick (one's legs)vykopávat při tanci ap.

akimbo: with legs akimbos nohama od sebe, s roztaženýma nohama

apart: stand with one's legs apartstát s nohama od sebe

close: close one's legssnožit, dát nohy k sobě

cross: cross one's legsdát si nohu přes nohu

cross-legged: sit cross-leggedsedět v tureckém sedu/na Turka

frog: frog legsžabí stehýnka

hind: get on one's hind legspostavit se na zadní

lag: old lagrecidivista, starý kriminálník

spindly: spindly legsnohy jako tyčky

splay: sit splay-leggedsedět s koleny/nohama od sebe

thrash: thrash one's arms/legs aboutmlátit kolem sebe/kopat rukama/nohama

upper: upper leghorní část nohy

ache: My leg aches.Bolí mě noha.

feel: He felt her leg against his.Cítil dotyk její nohy na své.

hodit: hodit sebou pospíšit sihurry up, hovor. shake a leg, v rozkazu look sharp, slang. make it snappy

křivý: křivé nohycrooked legs, do O bow legs

křížem: dát si nohy/ruce křížemcross one's legs/arms

legrace: dělat si legraci z koho/čehomake fun of sb/sth, balamutit be kidding sb, pull sb's leg

noha: dát si nohu přes nohucross one's legs

pásmový: med. pásmová nemoc přeletovájet lag

přehodit: přehodit nohu přes nohucross one's legs

sed: turecký sedcross-legged position

sedět: sedět na Turkasit cross-legged

střelit: střelit koho do nohyshoot sb in the leg

Turek: sedět na Turkasit cross-legged

zadní: zadní nohahind leg

žabí: žabí stehýnkafrog legs

hnout se: Hni se(bou)!pohni Move!, Shake a leg!, dělej něco Stir yourself!, Get going!, vulg. Move your ass!

holit: holit si nohyshave one's legs

honem: Honem!Hurry up!, Come on!, Look sharp!, hovor. Shake a leg!, pohni Move!

houpat: houpat nohamadangle one's legs

kulhat: Kulhá na levou nohu.He limps on his left leg., He has a limp in his left leg.

kývat: kývat nohamaswing one's legs

mravenčit: Mravenčí mi noha.I have pins and needles in my leg.

nadvakrát: mít nadvakrát zlomenou nohuhave a double-fracture of the leg

opařit: Opařil si nohu.He scalded his leg.

otéct: Otekla mi noha.My leg got swollen.

postřelit: Postřelili ho do nohy.He was shot in the leg.

rozříznout: Rozřízl jsem si nohu.I slashed my leg.

sádra: mít nohu/ruku v sádřehave a leg/arm in BrE plaster/a cast

samý: Nohy měl samou jizvu.His legs were all scars.

sebou: Hoď sebou!Shake a leg!, Make it snappy!

zlomený: Mám zlomenou nohu.My leg's broken., I have a broken leg.

kostra: Pohni/Hejbni kostrou!Shake a leg!, Look sharp!, Step on it!

tahat: tahat koho za nospull sb's leg, hovor. jerk sb around

vaz: Zlom vaz!Break a leg!, hodně štěstí Good luck!

věšet: věšet komu bulíky na noshovor. pull sb's leg, hovor. lead sb up the garden path, pull the wool over sb's eyes

zlomit: Zlom vaz!Good luck!, herci před vystoupením ap. Break a leg!

zmoklý: jako zmoklá slepicezdrchaný ap. crestfallen, with one's tail between one's legs, down at the mouth, mokrý wet as a drowned rat