Hlavní obsah

hnout se, hnout sebou

Dokonavé sloveso

  1. (pohnout se) move, stirAni se nehni!Don't move!, (Stůj) Freeze!Ty dveře se ani nehnou.The door won't budge.
  2. (dát se do pohybu) start movingHni se(bou)!(pohni) Move!, Shake a leg!, (dělej něco) Stir yourself!, Get going!, vulg. Move your ass!