Hlavní obsah

hýbat se, hýbat sebou

Vyskytuje se v

stand: stand stillstát nehybně, nehýbat se

stationary: be stationarystát, nehýbat se

still: Keep still!Nehýbej se!