Hlavní obsah

hnout

Dokonavé sloveso

  1. (udělat pohyb) čím move, stir sthAni hnout!Don't move!, Freeze!
  2. (pohnout) čím move(posunout) shift sth

Vyskytuje se v

hnout se: Ani se nehni!Don't move!, Stůj Freeze!

hnout se: Ty dveře se ani nehnou.The door won't budge.

hnout se: Hni se(bou)!pohni Move!, Shake a leg!, dělej něco Stir yourself!, Get going!, vulg. Move your ass!

brva: nehnout ani brvounot bat an BrE eyelid/AmE eye, not turn a hair, not move a muscle

žluč: hnout komu žlučíanger sb, ruffle sb's feathers, make sb's blood boil, BrE slang. wind sb up

buggered: BrE, vulg. I'll be buggered if I'll do sthani mě nehne, abych udělal co

budge: The door won't budge.Dveře se ani nehnou.

eyelid: not bat an eyelidnehnout ani brvou