Hlavní obsah

hnout

Dokonavé sloveso

  1. (udělat pohyb) čím move, stir sthAni hnout!Don't move!, Freeze!
  2. (pohnout) čím move(posunout) shift sth

Vyskytuje se v

hnout se: Ani se nehni!Don't move!, Stůj Freeze!

brva: nehnout ani brvounot bat an BrE eyelid/AmE eye, not turn a hair, not move a muscle

žluč: hnout komu žlučíanger sb, ruffle sb's feathers, make sb's blood boil, BrE slang. wind sb up

buggered: ani mě nehne, abych udělal coBrE, vulg. I'll be buggered if I'll do sth

budge: Dveře se ani nehnou.The door won't budge.

eyelid: nehnout ani brvounot bat an eyelid

hnout: Ani hnout!Don't move!, Freeze!