Hlavní obsah

pohybovat se

Nedokonavé sloveso

  1. (hýbat se) move, be movingpohybovat se z místa na místomove from place to placeviz též pohnout se
  2. (v určité společnosti) mezi kým mix with sb, associate, be associating with sb
  3. (v rozmezí) od čeho do čeho, mezi čím range from sth to sth, between sth(kolísat) oscillate, fluctuateTeplota se pohybuje kolem 11 stupňů.The temperature is around 11 degrees.

Vyskytuje se v

high wire: pohybovat se na tenkém ledě, balancovat na ostří nožebe on a high wire, perform a high-wire act

tightrope: být v zapeklité situaci, pohybovat se na tenkém leděwalk a tightrope

pohybovat se: pohybovat se z místa na místomove from place to place