Hlavní obsah

pohybovat se

Nedokonavé sloveso

  1. (hýbat se) move, be movingpohybovat se z místa na místomove from place to placeviz též pohnout se
  2. (v určité společnosti) mezi kým mix with sb, associate, be associating with sb
  3. (v rozmezí) od čeho do čeho, mezi čím range from sth to sth, between sth(kolísat) oscillate, fluctuateTeplota se pohybuje kolem 11 stupňů.The temperature is around 11 degrees.

Vyskytuje se v

light: be light on one's/the feetpohybovat se lehce, mít lehké nohy boxer, běžec ap., slang. přen. tančit/cupitat jako víla mít zženštilé pohyby ap.

high wire: be on a high wire, perform a high-wire actpohybovat se na tenkém ledě, balancovat na ostří nože

tightrope: walk a tightropebýt v zapeklité situaci, pohybovat se na tenkém ledě