Hlavní obsah

cross-legged [ˈkrɒsˈlegɪd or -ˈlegd]

Příslovce

  • sit cross-leggedsedět v tureckém sedu/na Turka

Vyskytuje se v

sed: cross-legged positionturecký sed

sedět: sit cross-leggedsedět na Turka

Turek: sit cross-leggedsedět na Turka

cross-legged: sit cross-leggedsedět v tureckém sedu/na Turka