Hlavní obsah

cross-legged [ˈkrɒsˈlegd or ˈkrɒsˈlegɪd]

Příslovce

  • sit cross-leggedsedět v tureckém sedu/na Turka

Vyskytuje se v

sed: turecký sedcross-legged position

sedět: sedět na Turkasit cross-legged

Turek: sedět na Turkasit cross-legged