Hlavní obsah

sedět

Nedokonavé sloveso

  1. (na židli ap.) sit, be sitting, be seatedsedět u stolusit at the tableSeďte., Zůstaňte sedět. nevstávejteRemain seated.sedět na bobkusquat, be squattingsedět na Turkasit cross-legged
  2. hovor.(déle se zdržovat) sit (around)
  3. hovor.(spočívat) sithovor.přen. (držet na silnici) hold/grip the roadsedět na vejcíchbrood, sit on eggs
  4. ob.(ve vězení) be behind bars, do time, be in stir/jail, be doing bird, be inside, serve one's time/termob.BrE slang. do one's porridge
  5. hovor.(vyhovovat) komu suit, be right up sb's streethovor.hovor. be sb's speedTahle barva ti sedí.This colour suits you.
  6. hovor.(být výstižný) be very apt, strike home
  7. hovor.(padnout - oblečení ap.) fit, sit (well), be a good fit

Vyskytuje se v

bobek: sedět na bobkusquat, hunker, sit on one's haunches

hnutí: sedět bez hnutísit (stock-)still

model: sedět modelem komumodel for sb

počítač: pracovat/sedět u počítačework/sit at a computer

Turek: sedět na Turkasit cross-legged

volant: sedět/být za volantembe at/behind the steering wheel

klidně: Seď klidně.Sit still.

klín: sedět komu na klíněbe sitting in sb's lap/on sb's knee(s)

naproti: Seděl přímo naproti mně.He sat right opposite me.

okolo: Seděli okolo ohně.They were sitting around the fire.

proti: Seděl proti mně.He sat opposite me.

rovně: Seď rovně!Sit upright!, nehrb se Don't slouch!

vpředu: Můžu sedět vepředu?May I sit at/in the front?

vzpřímeně: sedět vzpřímeněsit (bolt) upright

založený: sedět se založenýma rukama nečinněsit back, sit on one's hands, twiddle one's thumbs

cross-legged: sedět v tureckém sedu/na Turkasit cross-legged

fit: sedět, pasovat, zapadat do sebebe a good fit

slouch: chodit/sedět shrbeněwalk/sit with a slouch

splay: sedět s koleny/nohama od sebesit splay-legged

squat: dřepět, sedět na bobkube squatting

still: nehybně sedět, sedět bez hnutísit still

sun: sedět na sluncisit in the sun

table: sedět u stolu, sednout si ke stolusit at the table

tight: sedět na místě, přen. nic nepodnikat, vyčk(áv)at dokud se něco nestanehovor. sit tight

comfort: pohodlně sedětsit in comfort

seat: Zůstaňte sedět dokud ...Remain seated until ...

sit: sedět u stolusit at the table

porridge: sedět, být v lochu/base, bručet, lepit pytlíkyslang. do porridge

twiddle: točit palci (mlýnek), přen. sedět s rukama v klíně, chytat lelky, lelkovattwiddle one's thumbs

sedět: sedět na bobkusquat, be squatting