Hlavní obsah

sedět

Nedokonavé sloveso

  1. (na židli ap.) sit, be sitting, be seatedsedět u stolusit at the tableSeďte., Zůstaňte sedět. nevstávejteRemain seated.sedět na bobkusquat, be squattingsedět na Turkasit cross-legged
  2. hovor.(déle se zdržovat) sit (around)
  3. hovor.(spočívat) sithovor.přen. (držet na silnici) hold/grip the roadsedět na vejcíchbrood, sit on eggs
  4. ob.(ve vězení) be behind bars, do time, be in stir/jail, be doing bird, be inside, serve one's time/termob.BrE slang. do one's porridge
  5. hovor.(vyhovovat) komu suit, be right up sb's streethovor.hovor. be sb's speedTahle barva ti sedí.This colour suits you.
  6. hovor.(být výstižný) be (very) apthovor.(odpovídat ap.) tallyTa čísla nesedí.These numbers don't tally.
  7. hovor.(padnout - oblečení ap.) fit, sit (well), be a good fit

Vyskytuje se v

bobek: sedět na bobkusquat, hunker, sit on one's haunches

hnutí: sedět bez hnutísit (stock-)still

model: sedět modelem komumodel for sb

počítač: pracovat/sedět u počítačework/sit at a computer

Turek: sedět na Turkasit cross-legged

volant: sedět/být za volantembe at/behind the steering wheel

klidně: Seď klidně.Sit still.

klín: sedět komu na klíněbe sitting in sb's lap/on sb's knee(s)

krb: Seděli jsme u krbu.We sat by the fireside.

naproti: Seděl přímo naproti mně.He sat right opposite me.

okolo: Seděli okolo ohně.They were sitting around the fire.

proti: Seděl proti mně.He sat opposite me.

rovně: Seď rovně!Sit upright!

vpředu: Můžu sedět vepředu?May I sit at/in the front?

vzpřímeně: sedět vzpřímeněsit (bolt) upright

založený: sedět se založenýma rukama nečinněsit back, sit on one's hands, twiddle one's thumbs

cross-legged: sit cross-leggedsedět v tureckém sedu/na Turka

fit: be a good fitsedět, pasovat, zapadat do sebe

fit: be a bad fitnesedět, nepasovat, nezapadat do sebe

point: be on pointsedět, být trefný/k věci, hovor. být suprový/parádní/perfektní moderní, přesně se hodící ap.

slouch: walk/sit with a slouchchodit/sedět shrbeně

splay: sit splay-leggedsedět s koleny/nohama od sebe

squat: be squattingdřepět, sedět na bobku

still: sit stillnehybně sedět, sedět bez hnutí

sun: sit in the sunsedět na slunci

table: sit at the tablesedět u stolu, sednout si ke stolu

tight: hovor. sit tightsedět na místě, přen. nic nepodnikat, vyčk(áv)at dokud se něco nestane

check out: Everything checks out.Všechno (to) sedí.

comfort: sit in comfortpohodlně sedět

seat: Remain seated until ...Zůstaňte sedět dokud ...

sit: sit at the tablesedět u stolu

porridge: slang. do porridgesedět, být v lochu/base

twiddle: twiddle one's thumbstočit palci (mlýnek), přen. sedět s rukama v klíně, chytat lelky