Hlavní obsah

naproti

Příslovce

  1. (na protější straně) opposite(přes ulici) across the street
  2. (vstříc)Přijďte mi naproti na letiště.Meet me off the plane.jít naproti komugo to meet sb (halfway)

Předložka

  1. (proti) koho/čeho opposite sb/sth(přes ulici ap.) across from sthSeděl přímo naproti mně.He sat right opposite me.
  2. (v protikladu) in contrast to sb/sthnaproti tomu(jako kontrast) by contrast, (protiargument, opak) on the contrary, (na druhé straně) on the other hand, (naopak) per contra, over against

Vyskytuje se v

jít: go to meet sbjít naproti komu

naproti: jako kontrast by contrast, protiargument, opak on the contrary, na druhé straně on the other hand, naopak per contra, over againstnaproti tomu

právě: just opposite of youprávě naproti tobě

přímo: right opposite to sth/sbpřímo naproti čemu/komu

meet: go to meet sbjít naproti komu

across: He sat down across from Michael.Sedl si naproti Michalovi.