Hlavní obsah

jít

Nedokonavé sloveso

 1. (kráčet) go, walkKam jdeš/jdete?Where are you going?Jdeme!Let's go!Pojďte se mnou.Come with me., Follow me.Pojďte dál(e). do bytuCome on in.jít pěškygo on foot, walk (it)jít dál pokračovat v cestěgo on, walk on, move on, continue, proceedjít kolem čeho míjetgo past sth, pass sth
 2. (odcházet) go (away), leave, departNechoď!Don't go!
 3. (za nějakým účelem) kam go swhjít k doktorovigo to (see) the doctorJde se tudy na nádraží?Is this the right way to the station?Jdu za panem... máme zde schůzku ap.I'm here to see Mr ..., I've come to see Mr ..., I've got an appointment with Mr ...jít naproti komugo to meet sbjít za kým(následovat) follow sb, (navštívit ap.) go to see sbjít se projítgo for a walkjít plavat/nakupovatgo swimming/shopping
 4. (za přítelem ap.) ke komu, za kým s čím, pro co go, turn to sb with/for sth
 5. (vyzvednout něco ap.) pro koho/co go and get sth, go for sb/sthJdi pro něj.Go and get him.
 6. (na ryby ap.) na co go doing sthjít na rybygo fishingjít na pivogo for a beer, BrE go (out) for a pint
 7. (tajně vzít) na co go to steal sth
 8. (pohybovat se - o věcech) go(ven) come (out)Z hrnce šla pára.Steam was coming out of the pot.Nejde mi to do hlavy. nechápu toI can't get my head around it., I don't get it.
 9. (vyvíjet se, postupovat) go, moveJde na mě chřipka.I feel flu coming on.
 10. (na školu ap.) k čemu, na co, do čeho become sb, take up sth, decide to be sthjít komu za kmotrastand as sb's godfatherjít na univerzitugo to universityjít do civilureturn to civilian life, quit one's (military) servicejít do důchoduretire, go into retirement
 11. (k věci ap.) na co go at, start, set about doing sthhovor. (usilovat) po čem go after sthJdi na to/věc.Go for it.
 12. (jednat s někým) na koho jak go at sb, deal with sb
 13. hovor.(fungovat) work, be workinghovor.(běžet) runHodinky mi jdou o pět minut napřed/pozadu.My watch is five minutes fast/slow.Nejde elektřina.Power is down., Electricity supply has been cut off.
 14. (dařit se) (komu) co sth go (right), sb get on(být dobrý v) be good at sthJak to jde?How is it going?Jde jí to.She is good at it., (vede si dobře) She is doing well.
 15. (hodit se) k čemu match with sth, go with sthjít k sobě hodit sego together
 16. (být možný) be possibleo nemožnosti též pomocí will not, refuse a v min. čase též would notTo nejde. nelzeIt isn't possible., It's impossible., It can't be done.Nejde to (otevřít).It won't open.To by šlo.(to zní dobře) That sounds good, (lze to udělat) That could be done., hovor. That sounds doable.
 17. (jednat se) o co/koho be concerned, regard sb sth(být podstatou) be the point(o daný případ) be a case of sth(být v sázce) be at stakeO co jde?What is it (about)?, What is the matter?, What's (all) this about?Jde o to, že ...The point/thing is that ...O to tu nejde.That's not the point here.pokud jde o ...as for sth, regarding sth, (co do) in terms of sthpokud jde o mneas far as I am concerned, as for me, for my part
 18. (usilovat) komu o co be concerned about sth, be interested in sth(starat se) care for sth
 19. po kom/čem (chtít dostat) be after sb/sthJde po něm policie.Police are after him.

Vyskytuje se v

ale: Come on!, Come off it!, nepovídej (What) you don't say! zast. Go on (with you)!Ale jdi! nevěřícně

bruslit: go skatingjít bruslit

čundr: go hikingjít na čundr

diskotéka: go to a discojít na diskotéku

dno: sink (to the bottom), go down, jen loď founderjít ke dnu

doktor: go to see the doctorjít k doktorovi

dračka: sell like hot cakesjít na dračku prodávat se

důchod: retire, go into retirement(ode)jít do důchodu

hladce: go smoothly, be going swimminglyjít hladce

hledat: go in search of sth/sb, zast. go in quest of sthjít hledat koho/co

houba: go mushroom hunting, go mushroomingjít na houby

interrupce: have an abortionjít na interrupci

jít: go on, walk on, move on, continue, proceedjít dál pokračovat v cestě

ačkoli: He went there, even though he wasn't invited.Šel tam, ačkoli nebyl zván.

: Let him go!Ať jde!

běda: Don't you dare go there!Běda ti tam jít! neopovaž se

blízko: Come closer.Pojďte blíž.

by: I would go/be...Šel/Byl bych...

čas: bedtime, time to go to bedčas jít spát

čůrat: I must go pee.Musím jít čůrat.

dál: Come (on) in.Pojďte dál. dovnitř

divadlo: We will go to the theatre.Půjdeme do divadla.

do: I'm going to bed.Jdu do postele.

dobře: Is the clock right?Jdou ty hodiny dobře?

domů: I must go home.Musím jít domů.

doprava: Take the second right.Jděte druhou ulicí doprava.

elektřina: The power is down.Nejde elektřina.

chtít se: I don't feel like going out.Nechce se mi jít ven.

chuť: Would you fancy/How about going...?Nemáš chuť jít...?

jinak: There is no other way.Jinak to nejde.

k, ke, ku: go to (see) the doctorjít k doktorovi

kam: Where are you going?Kam jdeš?

kampak: I wonder where he went.Kampak asi šel?

kino: go to the BrE cinema/AmE movies, go to (see) a movie, take in a filmjít do kina

klidně: I don't mind going there., I have no problem going there.Klidně tam půjdu.

čert: Go to hell!Jdi k čertu! vypadni ap.

dohromady: barvy, oblečení ap. go together, matchjít dohromady

drátek: run on oiled wheels, go like clockwork, go smoothly, mít účinek work like a charmjít jako na/po drátkách

háj: Get stuffed., Go fly a kite., AmE, hovor. Take a walk!, vypadni Butt out!Jdi do háje!

když: Where there is a will there is a way.Když se chce, všechno jde.

ahead: go (on) aheadjít napřed

answer: answer the door(jít) otevřít (dveře)

bender: hovor. go on a benderjít chlastat

best: at the best of timesza nejlepších podmínek, když všechno dobře (pů)jde

bike: go bikingjít na kolo, jít se projet na kole

binge: hovor. go on a drinking bingejít na tah/flámovat

blossom: come into blossomrozkvést, jít do květu

boating: go boatingjít se projet na loďce

bowel: have a bowel movementjít na stolici

business: Business is good.Obchody jdou dobře.

camera: go on camerajít do záběru

counsel: seek sb's counselhledat radu u koho, (při)jít se poradit za kým

credulity: stretch credulityjít až za hranici uvěřitelnosti

dancing: go dancingjít tančit

duh: komu do sb (the world of) goodjít k duhu

dog: walk the dog(jít) vyvenčit psa

downhill: go downhilli přen. jít z kopce, zhoršovat se, jít od desíti k pěti

downstairs: go downstairs(se)jít dolů po schodech

early: take early retirementjít do předčasného důchodu

field: take the fieldzahájit vojenskou operaci, zahájit kampaň, sport. nastoupit do hry, jít do pole o hráči

fish: go fishingjít na ryby

fray: fray sb's nervesjít komu na nervy

get down to: get down to businessjít (přímo) k věci/na věc

go: go on footjít pěšky

golfing: go golfingjít na golf hrát

heavy-handed: be heavy-handed with sthpřehánět to s čím množstvím ap., jít příliš zhurta na co

home: home timečas jít domů

interview: go for an interviewjít na pohovor

jog: jog onpokračovat, jít dál těžkopádně

kiss: AmE, slang. Kiss off!Vypadni!, Jdi do háje!

lead: give a leadjít příkladem, být vzorem ostatním

many: as many as possibleco nejvíce, kolik jen jde čeho

meal: go out for a mealjít se najíst do restaurace ap.

meet: go to meet sbjít naproti komu

number one: go/do a number onejít na malou (stranu)

on: go on doing sthpokračovat v čem, jít dál

out: come out on strike(vy)jít do stávky, začít stávkovat

overdrawn: go overdrawnpřečerpat (svůj) účet, jít do minusu na svém účtě

picnic: go for a picnicjít na piknik

potty: go pottyjít/chodit na nočník

power: The power is down.Nejde elektřina.

price: go up/increase/rise in pricepodražit, zdražit (se), jít cenově nahoru

pub crawl: go/be on a pub crawljít na tah/obrážet hospody

rehab: go (in)to rehabjít se léčit, jít na léčení závislosti

retirement: go into retirementjít do důchodu

ride: go for a ridejít se projet

rot: the rot sets in sthzačíná se zhoršovat, jde to z kopce s čím, nastává úpadek čeho

rumoured: It is rumoured ...Povídá se, Prý, Jdou zvěsti ...

screen: hit the screens (of cinemas)jít do kin film ap.

screw: Screw you! vulg.Jdi do hajzlu/háje/prdele!, Seru na tebe!, Polib mi prdel!, Trhni si nohou!

see: go to see sbjít koho navštívit

shopping: go shoppingjít na nákup(y)

sick: go sickudělat se špatně komu, (začít) zvracet, hovor. hodit se marod, jít na nemocenskou, přen. onemocnět

sightseeing: go/do some sightseeingprohlédnout si památky, jít se podívat po památkách

skating: go skatingjít bruslit

skiing: go skiingjít/jet lyžovat

sled: go sleddingjít sáňkovat