Hlavní obsah

návštěva

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (pobyt někde) u koho visit to sb(krátká) call on sb(oficiální) i žert. visitationhovor. drop-in, look-injít na návštěvu ke komupay sb a visit, go to see sbpřijít na návštěvu ke komucome to see sbbýt na návštěvě u kohobe visiting sb, be on a visit
  2. (účast) visitpřen. (počet diváků) attendance, turnout
  3. (kdo přišel) visitor(s)(host) guestřidč. visitant

Vyskytuje se v

přijet: come to visit sbpřijet na návštěvu ke komu

přijít: come to see sb, visit sbpřijít na návštěvu ke komu

soukromý: private visitsoukromá návštěva

zaskočit: Why don't you drop by tomorrow?Nechceš ke mně zítra zaskočit (na návštěvu)?

otočka: drop-in, politika ap. lightning visitnávštěva na otočku

call: ekon. cold callneohlášená obchodní návštěva

come: come to see sbpřijít na návštěvu za kým koho

courtesy: courtesy visitzdvořilostní návštěva

flying: flying visitkrátká návštěva

papal: papal visitnávštěva papeže

repay: repay a visitopětovat návštěvu

return visit: make a return visit to sth/sbopět navštívit co, oplatit návštěvu komu

visit: be visiting sb/sthbýt na návštěvě kde, u koho

distinguished: distinguished visitorvzácná návštěva

last: Much has changed since my last visit.Hodně se změnilo od mé poslední návštěvy.

untimely: untimely visitšpatně načasovaná návštěva

návštěva: pay sb a visit, go to see sbjít na návštěvu ke komu