Hlavní obsah

host

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (na návštěvě) guest(návštěvník) visitor(z daleka ap. též) visitantBudeme mít hosty.We will have guests.nezvaný hostuninvited guest, (na večírku ap.) gatecrasher
  2. (v restauraci) customer(hotelový) guest(stolovník) diner
  3. (cizí tým ap.)sport. hosté týmvisitor(s)

Vyskytuje se v

host: Hosthostie

away: hosté, hostující týmsport. away team

goer: pravidelný host večírkůpartygoer

guest: svatební hostéwedding guests

hostess: air hostessletuška

patron: jen pro hosty nápis v obchodě ap.patrons only

top: stůl pro významné hosty, čestné místotop table

visiting: hostující tým, hostésport. visiting team

visitor: hosté, hostující týmsport. the visitors

čestný: čestný hostguest of honour

nezvaný: nezvaný hostuninvited guest, na večírku ap. hovor. gatecrasher

tělo: the body of Christ, hostie Hosttělo Kristovo

smuteční: smuteční hostmourner

vítaný: vítaný hostwelcome guest

vzácný: obraz. vzácný hosthonoured guest