Hlavní obsah

top

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

heap: at the top of the heapnahoře, na špičce, na vysoké pozici v hierarchii

screw-top: screw topšroubovací víčko lahve ap.

clear: clear to the topaž úplně nahoru

come out: come out on topbýt (nakonec) nejlepší, zvítězit, vyjít (z toho) jako vítěz

earner: top earnersnejvíce vydělávající osoby

efficiency: low/top efficiencynízká/maximální účinnost

gross: highest/top grossing filmfilm s nejvyššími tržbami

halter: halter toptop s ramínkem/se zavazováním za krk bez zádové části

management: top managementvrcholový management, vrcholové řízení, vrcholoví manažeři

official: top officialnejvyšší úředník

performer: top performersti kdo podali nejlepší výkony

prison: top security prisonvěznice s maximální ostrahou

range: top-of-the-range productšpičkový produkt

security: top security prisonvěznice s maximální ostrahou

seed: top seedprvní nasazený hráč turnaje

shot: top shotzáběr shora/z ptačí perspektivy

sport: top level sportvrcholový sport

spot: top spotčelní příčka, první místo

swing: swing toppatentní/třmenový uzávěr pivní láhve ap.

-topped: glass-toppedpokrytý sklem, prosklený stůl

-topped: open-toppedbez střechy, s otevřenou střechou auto

topping: pizza toppingobloha/ingredience/přísada na pizzu na vršek

top up: top up the tyre (pressure)dofouknout pneumatiku

top-up: top-up carddobíjecí karta na kredit mobilního telefonu

drown: He's drowning!On se topí!

drown: We are drowning in debt.Topíme se v dluzích.

make: They never made the top 10.Nikdy se nedostali mezi 10 nejlepších.

roll: be rolling in it/moneyválet se/topit se v penězích, být zazobaný

celá: v celou (hodinu)at the top of the hour

dobít: dobít si kredit na telefonutop up one's phone

jeden, jedna, jedno: jeden na druhém navršený ap.on top of each other, one on top of another

kredit: dobít si kredit na telefontop up one's phone, add credit to one's mobile phone

kromě: kromě toho nadtomoreover, besides, navíc in addition to that, on top of that

kroužkovaný: ling. kroužkované u ůu with a circle (on top)

manažer: vrcholový manažertop manager

mimo: mimo tobesides that, navíc moreover, in addition to that, on top of that

nadhled: udržovat/zachovávat si nadhledkeep/stay on top of things

navrch: položit co navrch čehoput sth on the top of sth

ovládat se: přestat se ovládatlose one's self-control, forget osf, ztratit nervy lose one's temper, hovor. flip one's lid/top

přísně: přísně tajnýtop secret

střelec: nejlepší střelec turnaje ap.top scorer, golden boot

špice: dostat se na špiciget to the top/do vedení lead

špičkový: špičkový odborníktop/leading expert

tajný: přísně tajnýtop secret

vrcholový: ekon. vrcholový manažertop manager

vrcholový: sport. vrcholový sportovectop(-level) athlete/sportsman, profesionální professional athlete/sportsman

všechen, všechna, všechno: k tomu všemu, k dovršení všehoto top it all

dostat se: Nedostal se mezi nejlepších deset.He didn't make it to the top ten.

na: na vrchu čehoon top of sth

priorita: nejvyšší prioritatop priority

představitel: čelný představitelvůdce leader, firmy ap. top executive, organizace top official

roh: v levém horním rohuin the top left(-hand) corner

shora: druhý řádek shorathe second line from the top

špička: dostat se mezi špičkuget to the top

šuplík: horní/spodní šuplíktop/bottom drawer

topit se: On se topí!He is drowning!

vedení: nejvyšší vedenítop management

vrchol: vrchol stromutop of a tree, treetop

vrcholný: ve vrcholné forměin top form

vysoce: vysoce postavenýhigh-ranking, euf. top-drawer

vystoupit: vystoupit na vrchol horyclimb to the top of the mountain

zplna: křičet zplna hrdlashout at the top of one's voice

hlava: (jen tak) z hlavybez přípravy off-hand, off the top of one's head, citovat ap. from memory

hrdlo: z plna hrdla křičetat the top of one's lungs

obrátka: na plné obrátky rozjetý hl. přen.in full swing, in top gear

odshora: odshora až dolů celýfrom top to bottom

pata: od hlavy (až) k patě/po patyfrom head/top/tip to toe

plíce: křičet z plných plicscream from the top of one's lungs

přitažený: přitažený za vlasyfar-fetched, BrE, hovor. nepřiměřený over the top

zelenat se: Řval, až se hory zelenaly.He was screaming at the top of his lungs.