Hlavní obsah

top

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

celá: at the top of the hourv celou (hodinu)

jeden, jedna, jedno: on top of each other, one on top of anotherjeden na druhém navršený ap.

kredit: top up one's phone, add credit to one's mobile phonedobít si kredit na telefon

kromě: moreover, besides, navíc in addition to that, on top of that, dále further(more)kromě toho nadto

kroužkovaný: u with a circle (on top)ling. kroužkované u ů

manažer: top managervrcholový manažer

mimo: besides that, navíc moreover, in addition to that, on top of thatmimo to

nadhled: keep/stay on top of thingsudržovat/zachovávat si nadhled

navrch: put sth on the top of sthpoložit co navrch čeho

ovládat se: lose one's self-control, forget osf, ztratit nervy lose one's temper, hovor. flip one's lid/toppřestat se ovládat

přísně: top secretpřísně tajný

střelec: top scorer, golden bootnejlepší střelec turnaje ap.

špice: get to the top/do vedení leaddostat se na špici

špičkový: top/leading expertšpičkový odborník

tajný: top secretpřísně tajný

vrcholový: top managerekon. vrcholový manažer

všechen, všechna, všechno: to top it allk tomu všemu, k dovršení všeho

dostat se: He didn't make it to the top ten.Nedostal se mezi nejlepších deset.

na: on top of sthna vrchu čeho

priorita: top prioritynejvyšší priorita

představitel: vůdce leader, firmy ap. top executive, organizace top officialčelný představitel

roh: in the top left(-hand) cornerv levém horním rohu

shora: the second line from the topdruhý řádek shora

špička: get to the topdostat se mezi špičku

šuplík: top/bottom drawerhorní/spodní šuplík

topit se: On se topí!He is drowning!

vedení: top managementnejvyšší vedení

vrchol: top of a tree, treetopvrchol stromu

vrcholný: in top formve vrcholné formě

vysoce: high-ranking, euf. top-drawer, významný prominentvysoce postavený

vystoupit: climb to the top of the mountainvystoupit na vrchol hory

zplna: shout at the top of one's voicekřičet zplna hrdla

hlava: bez přípravy off-hand, off the top of one's head, citovat ap. from memory(jen tak) z hlavy

hrdlo: at the top of one's lungsz plna hrdla křičet

obrátka: in full swing, in top gearna plné obrátky rozjetý hl. přen.

odshora: from top to bottomodshora až dolů celý

pata: from head/top/tip to toeod hlavy (až) k patě/po paty

plíce: scream from the top of one's lungskřičet z plných plic

přitažený: far-fetched, BrE, hovor. nepřiměřený over the toppřitažený za vlasy

zelenat se: He was screaming at the top of his lungs.Řval, až se hory zelenaly.

clear: clear to the topaž úplně nahoru

earner: top earnersnejvíce vydělávající osoby

efficiency: low/top efficiencynízká/maximální účinnost

gross: highest/top grossing filmfilm s nejvyššími tržbami

management: top managementvrcholový management, vrcholové řízení, vrcholoví manažeři

official: top officialnejvyšší úředník

performer: top performersti kdo podali nejlepší výkony

prison: top security prisonvěznice s maximální ostrahou

range: top-of-the-range productšpičkový produkt

security: top security prisonvěznice s maximální ostrahou

seed: top seedprvní nasazený hráč turnaje

shot: top shotzáběr shora/z ptačí perspektivy

sport: top level sportvrcholový sport

spot: top spotčelní příčka, první místo

top: top viewpůdorys, pohled shora, nadhled

-topped: glass-toppedpokrytý sklem, prosklený stůl

topping: pizza toppingobloha/ingredience/přísada na pizzu na vršek

top-up: top-up carddobíjecí karta na kredit mobilního telefonu

drown: On se topí!He's drowning!

roll: válet se/topit se v penězích, být zazobanýbe rolling in it/money

screw-top: screw topšroubovací víčko lahve ap.