Hlavní obsah

roll [rəʊl]

Sloveso

  1. (s)kutálet (se), valit (se), koulet (se)roll out of bedvykulit se z posteleroll (out) sth(vy)válet, rozválet co těsto, rozválcovat co železo ap.
  2. sth (u)válet záhon, válcovat silnici co
  3. kutálet se, válet se o člověku
  4. valit se, jet pomalu, sunout se tank ap., rolovat letadlo po letištní plošeWe should get rolling.Měli bysme jet., přen. Měli bysme začít.
  5. běžet, jet, pracovat přístroj
  6. roll down sth stékat, téct, řinout se po čem slzy ap.
  7. roll (up) sth stočit, smotat, svinout co do ruličky, klubíčkaroll sth upvytáhnout, vyrolovat co okýnko auta, roletu ap., vyhrnout (si) co rukáv

Vyskytuje se v

ball: start the ball rolling (on) sthrozjet to, spustit to, uvést věci do pohybu

roll in, roll into: be rolling invalit se, přitékat, hrnout se ve velkém - peníze ap.

roll in, roll into: roll sth intosth stočit, srolovat co do čeho do klubíčka ap.

roll on: Roll on sthUž aby byl(o) co

roll-on: roll-on (deodorant)kuličkový deodorant

board: rolling boardvál kuchyňský

dough: dough raising/rollingkynutí/válení těsta

hot: tech. hot-rolledválcovaný za tepla

oats: rolled oatsovesné vločky

odometer: roll back the odometerstočit tachometr stav

pin: rolling pinváleček na těsto

red carpet: roll out the red carpetpřipravit uctivé/slavnostní přivítání/přijetí komu

roll call: take a roll callzjišťovat/dělat prezenci

rolling: rolling papercigaretový papír(ek)

rolling: temper rollingpřeválcování zastudena

rolling: rolling board(kuchyňský) vál

roll-on roll-off: roll-on roll-off ferry(nákladní) trajektová loď

sleeve: roll up one's sleevesvyhrnout si rukávy

stock: rolling stockvozový park

tax: pay-roll taxdaň ze mzdy

vote: vote by roll-callhlasovat jmenovitě jeden za druhým

cvrnkat: cvrnkat kuličkyshoot/roll/play marbles

deodorant: tuhý/kuličkový deodorantstick/roll-on deodorant

eskymácký: sport. eskymácký obrat na kajakuEskimo roll

hodit: hodit kostkouroll a dice

koulet: koulet očimaroll one's eyes

kuličkový: kuličkový deodorantroll-on deodorant

ovesný: ovesné vločkyrolled oats, oat flakes

polštář: tukový polštářroll of fat

rozjet: rozjet toproces ap. start the ball rolling, rozbalit to, kapela ap. let (it) rip

rozvinout: i přen. rozvinout červený koberecroll out the red carpet

smotat: smotat do klubka přízi ap.ball sth (up), roll into a ball

stolice: hutn. válcovací stolicerolling mill

válcovaný: válcovaný za tepla/studenahot-rolled/cold-rolled

válet: válet sudy děti z kopceroll down a hill

válet se: válet se smíchybe in fits (of laughter), roar with laughter, be convulsed with laughter, diváci hovor. be rolling in the aisles

vločka: ovesné vločkyrolled oats, oat flakes

zvlněný: zvlněná krajinarolling/undulating landscape

prezence: zjišťovat prezencivyvoláváním call the roll, check the attendance

převalit se: převalit se na bok/břicho/zádaroll/turn over on one's side/stomach/back

převalovat: převalovat co v ústech víno ap.roll sth around in one's mouth

shrnout: shrnout si rukávyroll down one's sleeves

: Už aby bylo zítra.Roll on tomorrow!

vyhrnout: vyhrnout si rukávytuck up/srolovat roll up one's sleeves

zazobaný: hovor. být zazobanýbe rolling in it, be in the money

mýt: Ruka ruku myje.Scratch my back and I'll scratch yours., You roll my log and I'll roll yours.

železo: mít peněz jako železbe rolling in it/money, have money to burn