Hlavní obsah

pracovat

Nedokonavé sloveso

  1. (dělat práci) work(těžce) labour, grindTvrdě jsem na to pracoval.I worked hard to get it.
  2. (vykonávat zaměstnání) jako co, pro koho work, be employed as sth, for sbKde pracuješ?Where do you work?pracovat na směnywork (in) shiftspracovat na částečný úvazekwork part-time, be in part-time employment
  3. (být činný) be active(jednat) pro koho act for sb
  4. (používat při práci) s čím work with sth, handle sth
  5. (fungovat) work, operate, function
  6. (tvořit ap.) na čem work on sth

Vyskytuje se v

počítač: pracovat/sedět u počítačework/sit at a computer

přesčas: pracovat přesčaswork overtime

tvrdě: tvrdě pracovat/trénovatwork/train hard

usilovně: usilovně pracovat/přemýšletwork/think hard

úvazek: (pracovat na) plný/poloviční úvazekwork full-time/part-time, (be in) full-time/part-time employment

částečný: Pracuji na částečný úvazek.I work part-time.

jako: Pracovala jako učitelka.She worked as a teacher.

oddech: pracovat bez oddechuwork without rest/respite

pole: Pracují na poli.They work in the fields., obdělávají půdu They work on the land.

rád: Raději bych pracoval doma.I'd rather work at home.

skupina: pracovat ve skupináchwork in groups

směna: pracovat na směnywork (in) shifts

těžce: těžce pracovatwork hard

tlak: pracovat pod tlakem času ap.work under pressure