Hlavní obsah

work [wɜːk]

Sloveso

 1. pracovathovor. dělat mít zaměstnáníHe worked as a teacher.Pracoval jako učitel.hours/years workedodpracované hodiny/roky
 2. with sb věnovat se, pomáhat komu, pracovat s kým dobročinně
 3. fungovat, být v provozu, běžet stroj ap.
 4. zabírat, účinkovat lék ap.
 5. work in sb's favourpomáhat komu, hrát ve prospěch koho situace ap.work to sb's disadvantagehrát v neprospěch koho, působit komu problémy situace ap.
 6. work one's magic on sb/sth(za)působit, zabírat na koho/co kladně
 7. sb přen. zpracovat koho publikum, voliče ap.
 8. obdělávat půdu
 9. be worked být využíván důl
 10. sth obsluhovat, ovládat co

Podstatné jméno

 1. práce, zaměstnáníbe out of workbýt nezaměstnaný
 2. dílo výsledek činnostiwork of referenceodkazová literatura encyklopedie, slovník ap.work in progress/processrozpracovaná výroba, přen. polotovar, nedokončená prácecollected workssebraná díla
 3. works BrEzávod, podnik, provoz průmyslovýworks councilzávodní radarecycling workstovárna na recyklaci odpadu
 4. works zemní práceroad workspráce na silnici, silniční práceclerk of worksstavební dozor osoba

Přídavné jméno

 • pracovní oblečení, hodiny ap.work camp(mládežnický) pracovní tábor dobrovolníků, (vězeňský) pracovní táborwork gangpracovní četawork accidentpracovní úraz

Slovní spojení

artwork bodywork brickwork brushwork camerawork casework clockwork donkey work earthwork fieldwork firework footwork framework fretwork groundwork guesswork homework housework ironwork latticework life's work metalwork needlework network out of work paintwork paperwork patchwork piecework pipework schoolwork social work spadework stonework teamwork waxwork wickerwork woodwork work of art work week work-shy workaday workbench workbook workday workforce workhorse workhouse workload workman workmanlike workmanship workmate workout workplace workroom worksheet workshop workstation worktop

Vyskytuje se v

detective: detective workpátrání po faktech ap., vyšetřování, zjišťování

hand: work hand in glove with sbúzce spolupracovat s kým

life's work: life('s) workživotní dílo

order: in working orderprovozuschopný, funkční zařízení ap.

overtime: work overtimepracovat přesčas, přen., hovor. pracovat s obrovským nasazením

short: make short work of sb/sthudělat krátký proces, nemazat se, nepárat se s kým/čím

spanner: throw a spanner in the worksudělat komu čáru přes rozpočet, překazit komu plány zkomplikovat či překazit průběh

week: (working) weekpracovní týden

work in: work sth inzakomponovat kam do písemného projevu ap.

working class: working-class(pocházející) z dělnické třídy

work into: work sth intosth vmísit, přimíchat, vetřít co kam krém do kůže ap.

work out: work out (well)vyjít, dopadnout dobře, vyvinout se dobře

work out: work itself outvytříbit se, vyřešit se situace k lepšímu

work out: work sb outpochopit koho

work over: work sb overdát nakládačku komu, zřídit, dobít koho

work over: work sth overpřepracovat, předělat co

work over: work sth overprozkoumat co

work up: work osf updožírat se, užírat se pomyšlením na něco ap.

ability: ekon. ability to pay/workplatební/pracovní schopnost

assignment: work/school assignmentpracovní/školní úkol

attitude: attitude to work, work(ing) attitudepřístup k práci osobní, pracovní morálka

available: be available for workmoci nastoupit do práce, moci začít pracovat, být práceschopný

away: work away on sthpořád pracovat na čem bez přerušení

boot: work bootspracovní boty těžké, bagančata

bunk off: bunk off from workulejvat se z práce

cement: cement workscementárna

commission: commissioned workpráce na zakázku

commitment: work commitmentpracovní nasazení pracovní ochota a oddanost

computer: computer workpráce na počítači

contract: ekon. contract worksmluvní práce, smluvní pracovní činnost

contract: ekon. contract for worksmlouva o dílo, dohoda o provedení práce

demolition: demolition work/chargedemoliční práce/nálož

environment: working environmentpracovní prostředí

fitness: fitness for workpráceschopnost, pracovní způsobilost

frenzy: drive/work/send sb into a frenzypřivést koho k nepříčetnosti

ground: ground work(s)zemní práce

group: group workskupinová práce

group: work grouppracovní skupina

home: home workingpráce z domu/doma

inability: inability to workpracovní neschopnost

incapacity: incapacity for workpracovní neschopnost

joiner: joiner's worktruhlářská práce

knowledge: working knowledgepraktická/uživatelská znalost pro běžné užívání

light: light worklehká práce

literary: literary criticism/worksliterární kritika/díla

long: longer working hoursdelší pracovní doba

lunch: working/business lunchpracovní oběd

magic: work one's magic on sb/sth(za)působit, zabírat na koho/co kladně

off: be off worknebýt v práci, mít volno kvůli nemoci

office: office workkancelářská práce, administrativa

permit: grant a work permitudělit pracovní povolení

presumption: work on the presumption that ...vycházet z předpokladu, že ...

progress: work in progressnedokončená práce, rozpracovaná výroba, přen. polotovar, prováděná práce

put: put sb/sth to workzapojit koho/co (do práce)

remote: remote workingpráce na dálku

road: road workspráce na silnici

seasonal: seasonal worksezonní práce

secretarial: secretarial work/coursepráce/kurz pro sekretářky

shift: shift workpráce na směny

shoe: work shoespracovní obuv

surface: work surfacepracovní plocha

swamp: be swamped with workbýt zavalený prací, mít práce nad hlavu

test: working testprovozní zkouška

throw into: throw osf into workvrhnout se do práce

unable: unable to workpráce neschopný

unfit: unfit for workpráce neschopný

waged: waged workpráce za (stálou) mzdu

working: working motherpracující matka

working: working girleuf. holka z ulice, lehká holka prostitutka

working: working peoplepracující lid

working: working hourspracovní doba

working: working daypracovní den

working: working conditionspracovní podmínky

working: working clothespracovní oděv

working: working lifeproduktivní část života koho, pracovní životnost čeho

working: working populationproduktivní část populace, práceschopná populace

working: in working conditionschopný provozu, provozuschopný

working: working majority(těsně) postačující většina

working: working knowledgepracovní znalost

working: method of workingzpůsob práce, pracovní metoda

working: horn. working facečelba, porub, porubní stěna

working: horn. stall workingdobývání pilířováním

working: tech. cold workingtváření za studena

working: tech. surface workingpovrchová úprava

work up: work up an appetitevyhladovět, získat apetyt cvičením ap.

anxious: He was anxious to get back to work.Už se nemohl dočkat, až se vrátí do práce.

assumption: I worked on the assumption that ...Vycházel jsem z předpokladu, že ...

at: at workv práci

deal: I have a good deal of work to do.Mám spoustu práce.