Hlavní obsah

industry [ˈɪndəstrɪ]

Podstatné jméno-ie-

  1. průmyslclothing industryoděvní průmyslmanufacturing industryzpracovatelský průmyslconstruction/steel industrystavebnictví/ocelářstvítourist industrycestovní ruch, turismussunrise industryhi-tech průmysl s velkou perspektivou do budoucna
  2. zbytečné úsilí spousty lidípřen.(velký) humbuk politický ap.

Vyskytuje se v

aerospace: aerospace industryletecký a kosmický průmysl

armament: armament(s) industryzbrojařský průmysl

auto: auto industryautomobilový průmysl

car: car industryautomobilový průmysl

catering: catering industrypohostinství odvětví

clothing: clothing industryoděvní průmysl

construction: construction industrystavební průmysl

entertainment: entertainment industryzábavní průmysl

fashion: fashion industrymódní průmysl

food: food (processing) industrypotravinářství, potravinářský průmysl

growth: ekon. growth industryrůstové odvětví, rostoucí průmysl

hospitality: hospitality industry(hotely a) pohostinství obor

industry: clothing industryoděvní průmysl

manufacturing: manufacturing industryzpracovatelský průmysl

meat: meat industrymasný průmysl

motion picture: motion picture industryfilmový průmysl

motor: motor industryautomobilový průmysl

printing: printing industrypolygrafický průmysl

smokestack: smokestack industries(tradiční) těžký průmysl znečišťující ovzduší

steel: steel industryocelářský průmysl, ocelářství

tanning: tanning industrykoželužský průmysl

tourist: tourist industrycestovní ruch

whaling: whaling industryvelrybářský průmysl

reshape: reshape the industryreorganizovat průmysl

automobilový: car/AmE auto(motive) industryautomobilový průmysl

cestovní: tourist industry, tourismcestovní ruch

dřevařský: timber/woodworking industrydřevařský průmysl

farmakologický: drug industryfarmakologický průmysl

hutní: iron and steel industryhutní průmysl

lehký: light industrylehký průmysl

obuvnický: shoe/footwear industryobuvnický průmysl

potravinářský: food (processing) industrypotravinářský průmysl

průmysl: light industrylehký průmysl

průmyslový: (key) industry(klíčové) průmyslové odvětví

ropný: oil well/industryropný vrt/průmysl

strojní: engineering industrystrojní průmysl

těžký: heavy industrytěžký průmysl

zábavní: entertainment industry, show businesszábavní průmysl

zbrojní: arms industryzbrojní průmysl

zpracovatelský: manufacturing industryzpracovatelský průmysl

textilní: textile industrytextilní průmysl