Hlavní obsah

industry [ˈɪndəstrɪ]

Podstatné jméno-ie-

  1. průmyslclothing industryoděvní průmyslmanufacturing industryzpracovatelský průmyslconstruction/steel industrystavebnictví/ocelářstvítourist industrycestovní ruch, turismussunrise industryhi-tech průmysl s velkou perspektivou do budoucna
  2. zbytečné úsilí spousty lidípřen.(velký) humbuk politický ap.

Vyskytuje se v

aerospace: aerospace industryletecký a kosmický průmysl

armament: armament(s) industryzbrojařský průmysl

auto: auto industryautomobilový průmysl

car: car industryautomobilový průmysl

catering: catering industrypohostinství odvětví

clothing: clothing industryoděvní průmysl

construction: construction industrystavební průmysl

entertainment: entertainment industryzábavní průmysl

fashion: fashion industrymódní průmysl

food: food (processing) industrypotravinářství, potravinářský průmysl

growth: ekon. growth industryrůstové odvětví, rostoucí průmysl

hospitality: hospitality industry(hotely a) pohostinství obor

manufacturing: manufacturing industryzpracovatelský průmysl

meat: meat industrymasný průmysl

motion picture: motion picture industryfilmový průmysl

motor: motor industryautomobilový průmysl

printing: printing industrypolygrafický průmysl

smokestack: smokestack industries(tradiční) těžký průmysl znečišťující ovzduší

steel: steel industryocelářský průmysl, ocelářství

tanning: tanning industrykoželužský průmysl

tourist: tourist industrycestovní ruch

whaling: whaling industryvelrybářský průmysl

reshape: reshape the industryreorganizovat průmysl

automobilový: automobilový průmyslcar/AmE auto(motive) industry

cestovní: cestovní ruchtourist industry, tourism

dřevařský: dřevařský průmysltimber/woodworking industry

farmakologický: farmakologický průmysldrug industry

hutní: hutní průmysliron and steel industry

lehký: lehký průmysllight industry

obuvnický: obuvnický průmyslshoe/footwear industry

potravinářský: potravinářský průmyslfood (processing) industry

průmysl: lehký průmysllight industry

průmysl: zábavní průmyslentertainment industry, show business

průmysl: potravinářský průmyslfood industry

průmysl: automobilový průmyslcar industry

průmyslový: (klíčové) průmyslové odvětví(key) industry

ropný: ropný vrt/průmysloil well/industry

strojní: strojní průmyslengineering industry

těžký: těžký průmyslheavy industry

zábavní: zábavní průmyslentertainment industry, show business

zbrojní: zbrojní průmyslarms industry

zpracovatelský: zpracovatelský průmyslmanufacturing industry

textilní: textilní průmysltextile industry