Hlavní obsah

mining [ˈmaɪnɪŋ]

Vyskytuje se v

mine: be minedbýt zaminovaný/podminovaný

clearance: mine clearanceodminování, odstraňování min

copper: copper mineměděný důl

mining: coal miningtěžba uhlí

opencast: BrE opencast minepovrchový důl

ore: ore minerudný důl

personnel: voj. anti-personnel mineprotipěchotní mina

salt: salt minesolný důl

sonic: sonic mineakustická mina aktivovaná zvukem lodi ap.

surface: horn. surface minepovrchový důl

good: He's a good friend of mine.Je to můj dobrý přítel.

guess: Your guess is as good as mine.Nevím (o tom) víc než ty., Vím o tom asi tolik, co ty.

důl: surface/strip/opencast minepovrchový důl

hlubinný: underground minehlubinný důl

mina: antipersonnel minenášlapná/protipěchotní mina

pole: snow/mine/oil fieldsněžné/minové/ropné pole

povrchový: surface/BrE opencast/AmE strip minehorn. povrchový důl

solný: salt minesolný důl

stříbrný: silver minestříbrný důl

těžba: coal mininghorn. těžba uhlí

těžní: poppet-head, (mine) headgear, headframehorn. těžní věž

uhelný: coal mine, collieryhorn. uhelný důl

zlatý: gold minezlatý důl i přen.

být: The sweater was mine.Ten svetr byl můj.

bývat: He used to be a friend of mine.Býval to můj přítel.

dobrý: good friend of minemůj dobrý přítel

můj, má, mé, moje: a good friend of minemůj dobrý přítel

ruda: ore miningtěžba rudy

těžit: extract coal, mine (for) coaltěžit uhlí

uranový: uranium mineuranový důl

strana: The pleasure is all mine.Potěšení je na mé straně.