Hlavní obsah

mine [maɪn]

Zájmeno

  • můj, moje, moji samostatné zájmenoužívá se, nenásleduje-li podst. jménoIt was his fault, not mine.Byla to jeho chyba, ne moje.a good friend of minemůj dobrý přítel

Podstatné jméno

  1. horn.důl
  2. voj.minamine clearanceodminování

Vyskytuje se v

babička: u (mé) babičky doma ap.at (my) grandma's

cíl: minout cílmiss the target

čestný: Čestné slovo!Honest(ly)!, Cross my heart (and hope to die)!, Upon my honour!

do: Do toho!Dělej Go ahead., Posluž si Be my guest., povzbuzování Go go go!, na hokeji, fotbale ap. Let's go!

důl: povrchový důlsurface/strip/opencast mine

důl: zlatý/stříbrný/uhelný/solný důlgold/silver/coal/salt mine

hlubinný: hlubinný důlunderground mine

jít: pokud jde o mneas far as I am concerned, as for me, for my part

mina: nášlapná/protipěchotní minaantipersonnel mine

mínění: podle mého mínění ...in my opinion ..., to my mind ...

minout se: minout se účinkembe in vain, have no effect, plán ap. též misfire

podle: podle mne/mého o názoruin my opinion/view, if you ask me, to my mind

pohled: z mého pohledufrom my point of view

pokud: Pokud vímAs far as I know, To (the best of) my knowledge

pole: sněžné/minové/ropné polesnow/mine/oil field

povrchový: horn. povrchový důlsurface/BrE opencast/AmE strip mine

prominutí: s prominutímmy apologies, před hrubým výrazem ap. excuse my French

překvapení: k mému překvapeníto my surprise

solný: solný důlsalt mine

stát se: Rádo se stalo. po poděkováníMy pleasure., You are welcome., Not at all., hovor. No problem.

stříbrný: stříbrný důlsilver mine

těžba: horn. těžba uhlícoal mining

těžní: horn. těžní věžpoppet-head, (mine) headgear, headframe

ticho: minuta tichaminute of silence, one minute's silence

účinek: minout se účinkemhave no effect, be in vain

uhelný: horn. uhelný důlcoal mine, colliery

ach: Ach (můj) Bože!Oh, (my) God!, Oh dear (God)!

běhat: Běhá mi z toho mráz po zádech.It gives me the shivers., It sends shivers down my spine., It makes my flesh creep.

bože: Pane Bože!Oh, my God!

být: Ten svetr byl můj.The sweater was mine.

bývat: Býval to můj přítel.He used to be a friend of mine.

cesta: Už jsem na cestě.I am on my way.

cvik: ... abych nevyšel ze cviku.... to keep my hand in

dát: Musím si dát vyprat košile.I must have my shirts washed.

dát: Dej na mě!Take my advice!

dle: dle mého názoru ...in my opinion ...

dobrý: můj dobrý přítelgood friend of mine

dotáhnout: Dotáhl jsem si židli k oknu.I dragged my chair to the window.

hledisko: z mého hlediskafrom my point of view

hlídat: Hlídám si váhu.I'm watching my weight.

hodinky: podle mých hodinekby my watch

honička: Měl jsem dost honičku.I was quite busy., I was rushed off my feet.

chůze: Je to odsud pět minut chůze.It is five minutes' walk from here.

chyba: moje chybamy fault, AmE, hovor. my bad

jet: Už mi jede vlak.My train is coming.

jídlo: Ztratil jsem chuť k jídlu.I've lost my appetite.

jinak: Rozhodl jsem se jinak.I've changed my mind.

jít: Nejde mi to do hlavy. nechápu toI can't get my head around it., I don't get it.

jít: Hodinky mi jdou o pět minut napřed/pozadu.My watch is five minutes fast/slow.

jmenovat se: Jmenuji se ...My name is ...

k, ke, ku: k mému překvapeníto my surprise

klamat: pokud mě neklame paměťif my memory serves me well

krev: Tekla mi krev z nosu.I had a nosebleed., My nose was bleeding.

Kristus: Ježíši Kriste!, Kriste Pane!Jesus Christ!, Oh, my God!

lítost: k mé velké lítostimuch to my regret

měřit: Otec měří dva metry.My father is two metres tall.

minout se: Minuli jsme se ve dveřích.We passed each other in the door.

minuta: Je za pět minut devět.It is five to nine.

mít: Už mám nakoupeno.I have done my shopping.

mladší: můj mladší bratrmy younger brother

mně: Přijď(te) ke mně.Come to my place.

mobil: Budu na mobilu.You can reach me on my cell (phone).

moc: To není v mé moci.It's not within my power.

moct: Já za to nemůžu.It's not my fault., I am not to blame for it.

motat se: Motá se mi hlava.My head is spinning.

mravenčit: Mravenčí mi noha.I have pins and needles in my leg.

mráz: Z toho mi běhal mráz po zádech.It made my flesh crawl/creep., It gave me the shivers/willies.

mráz: Mráz mi přejel po zádech.A shiver ran down my spine.

můj, má, mé, moje: můj dobrý přítela good friend of mine

můj, má, mé, moje: Tyhle jsou moje.These are mine.

nanic: Je mi nanic.zle od žaludku I feel sick (in my stomach)., hovor. I feel queasy., přen. zhnusením ap. I feel sick to the stomach.

nanic: Je mi z toho nanic.It makes me sick., It nauseates/sickens me., slang. It makes my gorge rise.

napadnout: První, co mě napadlo...The first thing that came to my mind ...

napřed: Hodiny jdou o pět minut napřed.The clock is five minutes fast.

názor: podle mého názoruin my opinion

necelý: za necelých 10 minutin just under ten minutes

nechat: Nech si poradit. Poslechni měTake my advice.

back: Get off my back!Dej mi pokoj/svátek!, Nech mě žít!, Přestaň se po mně vozit! přestaň mě kritizovat, buzerovat ap.

back: You scratch my back and I'll scratch yours.Ty pomůžeš mně, já zas tobě., Ruka ruku myje.

body: over my dead bodyjen přes moji mrtvolu

department: That is not my departmentTo není můj obor., To není v mé kompetenci., V tom se nevyznám.

folk: my folksnaši, rodina hl. rodiče

go: my heart/sympathy goes out to him(sou)cítím s ním

goodness: (My) goodness!, Goodness me!(Pane)bože!

guest: be my guestjen do toho, tak prosím, posluž si svolení

heart: Cross my heart.Na mou duši. čestné slovo

knowledge: to (the best of) my knowledgepodle mého nejlepšího vědomí, pokud vím, pokud je mi známo

life: It's my life.To je můj smysl života/mé vše. to nejdůležitější v životě

lord: my Lordmylorde, Vaše ctihodnosti oslovení soudce, biskupa ap.

love: Love, All my loveMěj se, S pozdravem na konci dopisu