Hlavní obsah

lord [lɔːd]

Podstatné jméno

  1. lord, šlechtic, aristokrat v Británii
  2. my Lord BrEmylorde, Vaše ctihodnosti oslovení soudce, biskupa ap.
  3. the Lords Sněmovna lordů, Horní sněmovna v britském parlamentu
  4. pán feudální
  5. (our) Lord náb.náš Pán Bůh či Ježíš Kristusnáb. Lord's Prayerotčenášnáb. Lord's Suppersvátost oltářní, eucharistie, přen. přijímáníLord of the Flieskníže pekelný, Belzebub, Satan

Vyskytuje se v

keeper: Keeper of the Great SealLord kancléř

prayer: Lord's Prayerotčenáš, modlitba Páně

treasurer: BrE, hist. Lord (High) Treasurerlord (nejvyšší) strážce pokladu

treasury: BrE First Lord of the Treasurylord státní pokladny formální funkce vykonávaná ministerským předsedou

house: House of LordsSněmovna lordů, Horní sněmovna britského parlamentu

horní: horní sněmovnaupper chamber, v GB Upper House, House of Lords

komora: horní komorathe Upper Chamber, Upper House, BrE House of Lords, AmE Senate

Kristus: po Kristuzkr. AD, in the year of our Lord

sněmovna: Horní/Dolní sněmovnathe Upper/Lower House, v Británii the House of Lords/Commons

velebit: velebit Pánapraise the Lord

pánbůh: Panebože!Oh my God/goodness!, Good Lord!, God almighty!

Dán: (ožralý) jako Dándrunk as a lord, hovor. plastered, BrE sloshed

smilovat se: Bože, smiluj se nad námi!Lord, have mercy on us!