Hlavní obsah

mine [maɪn]

Zájmeno

  • můj, moje, moji samostatné zájmenoužívá se, nenásleduje-li podst. jménoIt was his fault, not mine.Byla to jeho chyba, ne moje.a good friend of minemůj dobrý přítel

Podstatné jméno

  1. horn.důl
  2. voj.minamine clearanceodminování

Vyskytuje se v

body: jen přes moji mrtvoluover my dead body

department: To není můj obor., To není v mé kompetenci., V tom se nevyznám.That is not my department

folk: naši, rodina hl. rodičemy folks

go: (sou)cítím s nímmy heart/sympathy goes out to him

goodness: (Pane)bože!(My) goodness!, Goodness me!

guest: jen do toho, tak prosím, posluž si svoleníbe my guest

heart: Na mou duši. čestné slovoCross my heart.

knowledge: podle mého nejlepšího vědomí, pokud vím, pokud je mi známoto (the best of) my knowledge

life: To je můj smysl života/mé vše. to nejdůležitější v životěIt's my life.

lord: mylorde, Vaše ctihodnosti oslovení soudce, biskupa ap.my Lord

love: Měj se, S pozdravem na konci dopisuLove, All my love

mind: podle mého názoru, podle měto my mind

mine: být zaminovaný/podminovanýbe mined

part: co mě se týče, pokud jde o mnefor my part

pleasure: Rádo se stalo.It's a pleasure., My pleasure.

shout: To(hle) platím já! v restauraciIt's my shout!

sweet: drahoušku, miláčku oslovení(my) sweet

treat: Já to platím., To je na můj účet.It's my treat.

view: podle mého (názoru), podle měin my view

woman: moje manželka/stará/mladá/přítelkyně, ta moje partnerka mužemy woman

word: dej na má slova, to mi věř varovánímark my words

chagrin: k mému velkému zklamáníto my deep chagrin

clearance: odminování, odstraňování minmine clearance

copper: měděný důlcopper mine

disappointment: k mému zklamáníto my disappointment

entertainment: k mému velkému pobavenímuch to my entertainment

grandma: u (mé) babičkyat (my) grandma's (place)

horror: k mému zděšeníto my horror

mining: těžba uhlícoal mining

mom: u (mé) mámy domaat (my) mom's (place)

mum: u (mé) mámy domaat (my) mum's (place)

opencast: povrchový důlBrE opencast mine

ore: rudný důlore mine

patience: Dochází mi trpělivost.I am running out of patience., My patience is wearing thin.

personnel: protipěchotní minavoj. anti-personnel mine

regret: Mrzí mě, že ...My regret is that ...

rest: po zbytek životafor the rest of my life

salt: solný důlsalt mine

self: mé pravé jámy true self

sibling: moji sourozencimy siblings

sonic: akustická mina aktivovaná zvukem lodi ap.sonic mine

surface: povrchový důlhorn. surface mine

thank: poděkuj za mne ...give my thanks to ...

young: za mých mladých časů, za mladain my young(er) days

ache: Bolí mě noha.My leg aches.

advice: Nechej si poradit., Poslechni mě., Dej na mne.Take my advice.

apology: Přijměte prosím moji omluvu.Please accept my apologies.

beyond: To je nad mé chápání.That's beyond me/my understanding.

blank: Nemůžu si na nic vzpomenout., Mám úplné okno.My mind is a blank.

charge: Mám je na starost.They are my charges.

complaint: Nejvíc mi vadí, že ...My main complaint is that ...

disallow: Moje žádost byla zamítnuta.My request was disallowed.

double: Mé číslo je tři tři, dva dva.My number is double three, double two.

firm: Pevně věřím, že...It is my firm belief that...

fit: Nevejde se mi to do kapsy.It won't fit into my pocket.

get: Dostal jsem to od přítele.I got it from my friend.

give: Pozdravuj ode mne ...Give my regards to ...

good: Je to můj dobrý přítel.He's a good friend of mine.

grow: Nechal jsem si růst vousy.I started growing my beard.

guess: Tipl bych/Odhaduji, že ...My guess is that ...

half: moje děti a má druhá polovičkamy children and my other half

have: Ona má moje pero!She has my pen!

homeboy: kluci/chlapi (tam) od násmy homeboys

insist: Trvala na tom, abych tam byl.She insisted on my being there.

keep: Kousla jsem se do rtu, abych nevykřikla.I bit my lip to keep from crying out.

last: Hodně se změnilo od mé poslední návštěvy.Much has changed since my last visit.

lead: Dělej to, co já.hovor. Follow my lead.

like: co mám a nemám rádmy likes and dislikes

lose: Ztratil jsem pas.I've lost my passport.

meet: Rád bych vám představil svoji ženu...I'd like you to meet my wife ...

my: Je to můj nejlepší přítel.He's my best friend.

own: Mám svůj vlastní obchod.I have my own shop.

back: Dej mi pokoj/svátek!, Nech mě žít!, Přestaň se po mně vozit! přestaň mě kritizovat, buzerovat ap.Get off my back!