Hlavní obsah

personnel [ˌpɜːsəˈnel]

Podstatné jméno

  1. personál, zaměstnanci, osazenstvovoj. military personnelvojáci, vojskopersonnel departmentosobní oddělenívoj. personnel carrier(obrněný) transportérvoj. anti-personnel mineprotipěchotní mina
  2. osobní/personální oddělenípersonnel managervedoucí osobního oddělení

Vyskytuje se v

carrier: voj. armoured personnel carrierobrněný transportér

officer: personnel officerosobní/personální referent, personalista/personalistka pracovník osobního oddělení, kádrový referent

authorized: Authorized personnel only.Nepovolaným vstup zakázán.

cizí: authorized personnel only, no trespassingcizím (osobám) vstup zakázán

nepovolaný: Authorized personnel only., do oblasti Restricted area.Nepovolaným vstup zakázán.

osobní: personnel departmentosobní oddělení

síla: labour force, pracovník hand, worker, zaměstnanci personnelpracovní síla

vstup: Authorized Personnel/Persons Only, jen pro zaměstnance Staff onlyNepovolaným vstup zakázán

personnel: voj. military personnelvojáci, vojsko