Hlavní obsah

osobní

Přídavné jméno

  1. (osobě vlastní) personalpro (svou) osobní potřebufor one's personal useosobní dokladyidentity papers, IDosobní prohlídkabody search, (osaháním přes šaty) pat-down, (až do naha) strip-searchosobní strážcebodyguard
  2. (personální) personnelosobní oddělenípersonnel department
  3. (přeprava ap.) passengermůj osobní názormy personal opinionosobní vlak/vůz/loďpassenger train/car/shiposobní autocar, AmE též auto(mobile), form. motorcar

Vyskytuje se v

nádraží: osobní nádražípassenger station

počítač: osobní počítačpersonal computer, zkr. PC

potřeba: pro osobní potřebufor one's personal use

průkaz: občanský/osobní průkazidentity card, ID

strážce: osobní strážcebodyguard, sport. ve fotbale ap. marker

svoboda: osobní svobodapersonal freedom

účast: za (osobní) účasti kohoin the presence, osobností ap. with the attendance of sb

údaj: osobní údajepersonal data, podrobné personal details

vagon: osobní vagonBrE carriage, coach, AmE passenger car

váha: osobní váhapersonal scale, koupelnová bath(room) scales

vlak: osobní/přímý vlakpassenger/direct train

vůz: osobní vůz(passenger) car, AmE též auto(mobile)

zájem: veřejné/osobní zájmypublic/personal interests

zájmeno: ling. osobní/přivlastňovací/tázací/ukazovací/vztažné zájmenopersonal/possessive/interrogative/demonstrative/relative pronoun

zneužití: zneužití osobních údajůmisuse of personal data

věc: osobní věcipersonal things

asset: osobní majetekpráv. personal assets

collection: osobní vyzvednutípersonal collection

detail: (podrobné) osobní údajepersonal details

encounter: osobní setkáníface-to-face encounter

face: osobní kontaktface-to-face meeting

item: osobní věcipersonal items

misconduct: osobní trest/vyloučení do konce utkánígame misconduct

officer: osobní/personální referent, personalista/personalistka pracovník osobního oddělenípersonnel officer

owner: v osobním vlastnictví byt, obytné plochyowner-occupied

ownership: byt v osobním vlastnictvíNZeaE ownership flat

pastoral: psychologické poradenství, snaha o řešení osobních problémů žáků nejen studijní záležitosti - ve školeBrE pastoral care

personal: osobní věcipersonal belongings

personnel: osobní oddělenípersonnel department

pronoun: osobní/přivlastňovací/ukazovací zájmenopersonal/possessive/demonstrative pronoun

scale: osobní váhabathroom scales

slow: osobní vlak zastavující v každé stanicislow train

osobní: osobní dokladyidentity papers, ID