Hlavní obsah

osobní

Přídavné jméno

  1. (osobě vlastní) personalpro (svou) osobní potřebufor one's personal useosobní dokladyidentity papers, IDosobní prohlídkabody search, (osaháním přes šaty) pat-down, (až do naha) strip-searchosobní strážcebodyguard
  2. (personální) personnelosobní oddělenípersonnel department
  3. (přeprava ap.) passengermůj osobní názormy personal opinionosobní vlak/vůz/loďpassenger train/car/shiposobní autocar, AmE též auto(mobile), form. motorcar

Vyskytuje se v

nádraží: osobní nádražípassenger station

počítač: osobní počítačpersonal computer, zkr. PC

potřeba: pro osobní potřebufor one's personal use

průkaz: občanský/osobní průkazidentity card, ID

strážce: osobní strážcebodyguard, sport. ve fotbale ap. marker

svoboda: osobní svobodapersonal freedom

účast: za (osobní) účasti kohoin the presence, osobností ap. with the attendance of sb

údaj: osobní údajepersonal data, podrobné personal details

vagon: osobní vagonBrE carriage, coach, AmE passenger car

váha: osobní váhapersonal scale, koupelnová bath(room) scales

vlak: osobní/přímý vlakpassenger/direct train

vůz: osobní vůz(passenger) car, AmE též auto(mobile)

zájem: veřejné/osobní zájmypublic/personal interests

zájmeno: ling. osobní/přivlastňovací/tázací/ukazovací/vztažné zájmenopersonal/possessive/interrogative/demonstrative/relative pronoun

zneužití: zneužití osobních údajůmisuse of personal data

věc: osobní věcipersonal things

asset: práv. personal assetsosobní majetek

collection: personal collectionosobní vyzvednutí

detail: personal details(podrobné) osobní údaje

encounter: face-to-face encounterosobní setkání

face: face-to-face meetingosobní kontakt

item: personal itemsosobní věci

misconduct: game misconductosobní trest/vyloučení do konce utkání

officer: personnel officerosobní/personální referent, personalista/personalistka pracovník osobního oddělení

owner: owner-occupiedv osobním vlastnictví byt, obytné plochy

ownership: NZeaE ownership flatbyt v osobním vlastnictví

pastoral: BrE pastoral carepsychologické poradenství, snaha o řešení osobních problémů žáků nejen studijní záležitosti - ve škole

personal: personal belongingsosobní věci

personnel: personnel departmentosobní oddělení

personnel: personnel managervedoucí osobního oddělení

pronoun: personal/possessive/demonstrative pronounosobní/přivlastňovací/ukazovací zájmeno

scale: bathroom scalesosobní váha

slow: slow trainosobní vlak zastavující v každé stanici