Hlavní obsah

přímý

Přídavné jméno

  1. (rovný) straight(přímočarý) linear(neodchylující se) undeviatinggeom. přímý úhel 180 stupňůstraight anglepřímá vzdálenost vzdušnou čaroulinear distance
  2. (vzpřímený) upright, straight, erect
  3. (bez prostřednictví) direct(nezprostředkovaný) first-hand(bezprostřední) immediateling. přímá řečdirect speechmat. přímá úměradirect proportionžel. přímý vlakdirect/through trainpřímý přenos v TV ap.live broadcast(ing)v přímém přenosulivesport. přímý volný kopdirect free kick
  4. (upřímný) open(hearted), frank, straightforward

Vyskytuje se v

daň: přímá/nepřímá daňdirect/indirect tax

nepřímý: ekon. nepřímá daňindirect tax

nepřímý: ling. nepřímá řečindirect speech

nepřímý: mat. nepřímá úměrnostinverse proportion

pořad: pořad v přímém přenosulive programme

prezident: (přímá) volba prezidenta(direct) presidential election

přenos: přímý přenoslive broadcast/transmission

přenos: v přímém přenosu odkudlive from swh

řeč: ling. (polo)přímá řeč(semi-)direct speech/AmE discourse

úhel: ostrý/tupý/pravý/přímý úhelacute/obtuse/right/straight angle

úměra: mat. přímá/nepřímá úměradirect/inverse proportion

vlak: osobní/přímý vlakpassenger/direct train

volba: celostátní/předčasné/přímé/všeobecné volbynational/early/direct/general elections

volný: sport. přímý volný kop v kopanédirect free kick

úměrnost: mat. přímá úměrnostdirect proportion

answer: straight/evasive answerpřímá/vyhýbavá odpověď

debiting: direct debitingplatba převodem z účtu, přímé inkaso

deposit: direct depositpřímý vklad, bezhotovostní úhrada mzdy ap.

direct: direct flightpřímý let, přímá letecká linka

direct: direct dialingpřímé vytáčení bez spojení přes operátora

direct: tech. direct-injecteds přímým vstřikováním motor ap.

direct: ling. direct speechpřímá řeč

fraud: collateral fraudnepřímý podvod

grinder: die grinderpřímá bruska

hit: take a direct hitdostat přímý zásah

immediate: immediate superiorpřímý nadřízený

indirect: ekon. indirect expenses/costsrežie, nepřímé/režijní náklady

indirect: sport. indirect free kicknepřímý volný kop

lineal: lineal descendantpotomek v přímé linii

object: ling. direct objectpřímý předmět

presumptive: práv. presumptive evidencenepřímý důkaz

sailing: loď. plain sailingpřímá plavba bez křižování ap.

shipment: drop shipmentpřímá zásilka, přímé doručení zásilky bez zprostředkovatele

treaty: sell sth by private treatyprodat co přímou dohodou ne dražbou ap.