Hlavní obsah

upřímný

Přídavné jméno

  1. (otevřeně jednající) ke komu, v čem frank with sb, about sth(nic nepředstírající ap.) sincere, honest, candid(otevřený) open(-hearted)abych byl upřímnýto be frank/honest
  2. (myšlený, konaný bez přetvářky) sincere, genuine(od srdce) heartfeltUpřímnou soustrast.My condolences.upřímná lítostsincere regret

Vyskytuje se v

soustrast: Upřímnou soustrast.My condolences.

be: Abych byl upřímný ..., abych řekl upřímně ...to be honest ...

hollow: nucený/ironický/neupřímný smích nikoli pobavený či srdečnýhollow laugh

honest: být upřímný ke komu, nelhat komube honest with sb

open: být ke komu upřímnýbe open with sb

sympathy: vyjádřit komu (upřímnou) soustrastoffer one's sympathy to sb

either: Nebyl nikdy ani upřímný, ani spravedlivý.He was never either frank or fair.

straight: Budu k tobě upřímný., Řeknu ti to narovinu.I'll be straight with you.

upřímný: abych byl upřímnýto be frank/honest