Hlavní obsah

falešný

Přídavné jméno

  1. (nepravý) false(padělaný) counterfeit, fake(nepravdivý, fiktivní) spurious(podvržený) forged(falšovaný) bogus, sham, phoneyfalešné penízecounterfeit money
  2. (umělý) false, artificial(imitace) imitationfalešný chrupfalse teeth, denture
  3. (licoměrný) two-faced, double-dealing(prolhaný) deceitful(zrádný) treacherous
  4. (neupřímný) false, insincere(fiktivní) assumed
  5. (mylný, chybný) false, mistaken, wrongfalešný poplachfalse alarm, (kachna) hoax
  6. (zpěv ap.) false(mimo tóninu) off-key, out of tune

Vyskytuje se v

peníze: špinavé/falešné penízedirty/counterfeit money

stopa: falešná stopafalse lead

alibi: poskytnout falešné alibiprovide a false alibi

bogus: falešné jménobogus name

false: ukolébat koho, dát komu falešný pocit bezpečígive sb a false sense of security

friend: falešný přítel, přítel z vypočítavostifair-weather friend

hoax: falešné telefonické oznámení bomby ap.hoax call

phantom: falešné těhotenství, pseudograviditamed. phantom pregnancy

tooth: falešný chrup, zubní protézafalse teeth

falešný: falešné penízecounterfeit money