Hlavní obsah

falešný

Přídavné jméno

  1. (nepravý) false(padělaný) counterfeit, fake(nepravdivý, fiktivní) spurious(podvržený) forged(falšovaný) bogus, sham, phoneyfalešné penízecounterfeit money
  2. (umělý) false, artificial(imitace) imitationfalešný chrupfalse teeth, denture
  3. (licoměrný) two-faced, double-dealing(prolhaný) deceitful(zrádný) treacherous
  4. (neupřímný) false, insincere(fiktivní) assumed
  5. (mylný, chybný) false, mistaken, wrongfalešný poplachfalse alarm, (kachna) hoax
  6. (zpěv ap.) false(mimo tóninu) off-key, out of tune

Vyskytuje se v

peníze: špinavé/falešné penízedirty/counterfeit money

stopa: falešná stopafalse trail

alibi: provide a false alibiposkytnout falešné alibi

bogus: bogus namefalešné jméno

false: give sb a false sense of securityukolébat koho, dát komu falešný pocit bezpečí

false: under a false namepod falešným jménem

false: false passportfalešný pas

false: false leadfalešná stopa v pátrání ap.

friend: fair-weather friendfalešný přítel, přítel z vypočítavosti

hoax: hoax callfalešné telefonické oznámení bomby ap.

phantom: med. phantom pregnancyfalešné těhotenství, pseudogravidita

tooth: false teethfalešný chrup, zubní protéza