Hlavní obsah

face [feɪs]

Sloveso

 1. sth směřovat, být otočený, být nasměrovaný ke komu/čemu jistým směremThe window faces south.Okno směřuje na jih.
 2. sb/sth otočit se (čelem) ke komu/čemu
 3. sb postavit se před koho novináře ap.
 4. sth stát před čím problémem ap., být postaven před co muset řešitbe faced with sthstát před čím, být postaven před co problém ap.
 5. sth čelit, postavit se čemu problému ap., vyrovnat se s čímface the truthpodívat se pravdě do očí
 6. face up to sth čelit čemu, vyrovnat se s čím, vypořádat se s čím
 7. obložit, obkládat, pokrýt mramorem ap.

Fráze

 1. blow up in sb's face obrátit se proti komu původci, mít zpětný účinek
 2. do sth until sb is blue in the face dělat co do zblbnutí, snažit se, jak chce ale zbytečně
 3. face down/up čelem/obličejem/lícem dolů/nahoru, na břiše/na zádech
 4. on the face of the earth na celém širém světě
 5. be wiped off the face of the earth zmizet z povrchu zemského
 6. come face to face with sb setkat se osobně/tváří v tvář s kýmface-to-face meetingosobní kontakt
 7. fly in the face of sth naprosto odporovat, zcela protiřečit čemu, být v naprostém rozporu s čím pravidly ap.
 8. in (the) face of sth tváří v tvář čemu, v reakci na co, s ohledem na co
 9. laugh in sb's face vysmívat se komu, (vy)smát se komu do obličeje
 10. have a long face mít protažený obličej, vypadat nešťastně
 11. make/pull a face udělat obličej zašklebit se ap.
 12. on the face of it na první pohled, při zběžném pohledu
 13. put on a brave/AmE good face předstírat klid, nedat na sobě nic znát zklamání ap., nasadit klidnou masku
 14. BrEset one's face against sth zarputile odmítat co, být zásadně proti čemu, postavit si hlavu proti čemu
 15. keep a straight face zachovat vážnou tvář, zadržet smích
 16. to sb's face přímo do obličeje komu říct něco ap.
 17. Let's face it Přiznejme si (to)., Co si budeme nalhávat.

Vyskytuje se v

bold: bold (face)tučné písmo

brave: put on a brave facetvářit se statečně, nedat na sobě nic znát

face down: face sb downzkrotit, podmanit si koho suverénním vystupováním ap.

nose: cut off one's nose to spite one's facenadělat si do vlastního hnízda snažit se uškodit jinému a přitom ubližovat i sám sobě

pack: (face) packpleťová maska

slap: a slap in the facerána, urážka, políček

stare: be staring sb in the facebýt nabíledni, nabízet se odpověď ap., být před nosem řešení ap.

covering: face coveringspokrývky tváře roušky ap.

duck: duck facevýraz s našpulenou pusou při focení selfie ap.

encounter: face-to-face encounterosobní setkání

exposed: stav. exposed facevnější líc zdiva

expressionless: expressionless facebezvýrazný obličej

facing: stav. facing bricklícovka

facing: stav. facing masonrylícové zdivo

familiar: familiar facesznámé tváře na obrazovce ap.

freckle: freckle-facedpihovatý v obličeji

on: on sb's faceve tváři mít výraz

right: voj. right facevpravo v bok

set: set of sb's facevýraz čí tváře

stink: stink faceznechucený výraz (v obličeji) jako při reakci na puch ap.

working: horn. working facečelba, porub, porubní stěna

belie: Her young face belies her true age.Její mladá tvář neodpovídá jejímu skutečnému věku.

blow: He received a blow to the face.Dostal ránu do obličeje.

charge: He faces several charges.Čelí několika obviněním.

down: a ledge 40ft down the rock faceřímsa 40 stop pod čelní stěnou skály

downwards: lie face downwardsležet obličejem dolů

forward: seats facing forwardsedadla po směru jízdy

pull: pull a facedělat obličeje, šklebit se, dělat grimasy

save: save one's facezachovat si tvář/reputaci