Hlavní obsah

front [frʌnt]

Předložka

  • in front of sb/sth před kým/čím místně

Vyskytuje se v

fly: the fly (front)poklopec na kalhotách

front: the frontpobřežní cesta v přímořských městech

front line: be in the front linebýt v přední linii

checkout: fronta u pokladnycheckout line

cover: front coverpřebal, titulní strana

desk: front deskrecepční pult, i přen. recepce v hotelu

facade: front facadehlavní průčelí

front-end: front-end loaderčelní nakladač

glass: glass frontedzepředu prosklený, s proskleným čelem/průčelím skříň, kavárna ap.

jump: předběhnout/předbíhat ve frontěBrE jump the queue, queue-jump

jumper: = kdo předbíhá ve frontěqueue jumper

loader: front end loaderčelní nakladač

page: front pagetitulní strana časopisu

passenger: front passengerspolujezdec vedle řidiče

prong: útok na dvou frontáchpřen. two-pronged attack

queue: předběhnout/předbíhat ve frontějump the queue

step: front steps(přední) venkovní schody

story: front-page storytitulní zpráva

join: stoupnout si do frontyjoin the queue

front burner: be on the front burnerbýt v popředí zájmu/velmi sledovaný/aktuální problém, otázka ap.

čekat: čekat ve frontěqueue, be queuing, AmE be lining up

fronta: stát ve frontě na cobe queueing (up) for sth, be in a queue, AmE stand in line

mžitka: black spots in front of one's eyesmžitky před očima

náhon: front(-wheel)/rear(-wheel) drivetech. přední/zadní náhon auta

přední: front axletech. přední náprava

přímo: Eyes front!voj. Přímo hleď!

strana: front side, facečelní strana

stránka: knihy title page, novin ap. front page, obálka časopisu cover (page)titulní stránka

titulní: novin ap. front/knihy title pagetitulní strana

vystát: vystát frontu na cohl. BrE queue, AmE stand in line, line up for sth

dopředu: I'll sit at the front.Sednu si dopředu. v autě

mnou: in front of me, hl. časově before mepřede mnou

postavit se: postavit se do frontyjoin the queue/AmE line

průčelí: front facadehlavní průčelí

stát: stát ve frontěbe queuing up, wait in a queue/AmE line, na co queue for sth

stavět se: stavět se do fronty lidéBrE queue/AmE line up

ucházet: The front tyre is going flat/loses air.Uchází přední pneumatika.

vpředu: May I sit at/in the front?Můžu sedět vepředu?

zařadit se: zařadit se do frontyjoin the line

back: back to frontobráceně, předkem dozadu, naopak svetr ap.

awry: nevydařit se, nevyjít, zhatit sego awry

breast: kápnout božskou, vyjít s pravdou venmake a clean breast of it

come to: přijít v niveč, vyjít naprázdno, padnout plán ap.come to nothing

emerge: vyjít (z boje) jako vítězemerge victorious

fashion: přijít do/vyjít z módycome into/go out of fashion

out: vyjít, být vydán knihacome out

turn: zvrhnout se, nevyjít, skončit špatněturn bad

unfashionable: vyjít z módybecome unfashionable

unrewarded: vyjít naprázdno, přijít v nivečgo unrewarded

climb: vyjít po schodechclimb the stairs

easy: Je snadné s ním vyjít.He is an easy person to get along with.

forth: vyjít (ven)come forth

make: Perfektně mu to vyšlo.He made a success of it.

cvik: vyjít ze cvikuget out of practice, become rusty in sth, pozbýt schopnost lose the knack of sth

móda: vyjít z módygo/fall out of fashion, become unfashionable

najevo: vyjít najevocome out, transpire, come to light, emerge, náhle crop out

nastejno: vyjít nastejnocome to the same thing, be as broad as it is long

tisk: vyjít tiskembe published in print

vstříc: vyjít komu vstřícoblige, accommodate sb, comply with sb's wishes, kompromisem meet sb halfway, být vstřícný be forthcoming

vyjít: vyjít si (na procházku)go for a walk

nesmět: Nesměl vyjít z domu.He wasn't allowed to leave the house.

schod: vyjít dvoje schodyclimb two flights of stairs

teprve: Vyjdi teprve, až ti řeknu.Don't come out until I tell you.

naprázdno: vyjít naprázdnovniveč come to nothing/up dry, nemít výsledek prove fruitless, nic nezískat leave/go empty handed