Hlavní obsah

strana

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (plocha předmětu) sidečelní stranafront side, facevnější/vnitřní stranathe outside/insiderubová/lícová stranareverse/obverse (side)
  2. (boční, postranní část) sidepřejít na druhou stranu (ulice)cross the streetpravá strana ulice ap.right-hand sideprotější stranathe opposite side
  3. (část celku) side(konec) endna druhé straněon the other sideMalá Stranathe Lesser Townna jedné straně..., ale na straně druhé...on the one hand ..., on the other (hand) ...
  4. (knihy) pageotočit stranuturn a page
  5. (směr) direction, wayjít na opačnou stranugo in the opposite directionsvětové stranycardinal points
  6. (příbuzenská linie) side(větev rodiny) branchz otcovy/matčiny strany příbuznýpaternal/maternal, řidč. from the father's/mother's side (of the family)
  7. (účastník jednání) side(ve smluvním vztahu) party(účastník sporu ap.) práv. litigantžalující/žalovaná stranaplaintiff/defendant
  8. (politická) partypravicová/levicová stranaright/left-wing party

Vyskytuje se v

druhý: na jedné straně ... a na druhé straněon (the) one hand ... on the other hand

malá: jít na malou (stranu)do a/go number one, pass water, euf. go to spend a penny

odvrácený: astron. odvrácená strana Měsícefar side of the Moon

politický: politické stranypolitical parties

protější: na protější straněon the opposite side

smluvní: smluvní stranacontracting party, party to a contract

socialistický: socialistická stranaSocialist Party

stranou: vzít (si) koho stranoutake sb aside

stranou: dát (si) co stranou peníze ap.put sth aside

stranou: žerty stranoujoking aside/apart

světový: geogr. světová stranacardinal point

titulní: titulní strananovin ap. front/knihy title page

ustoupit: ustoupit stranoustep aside

vrchní: vrchní stranaupper side, líc obverse

zadní: zadní strana čehoback (side), rub ap. reverse (side) of sth, listu verso

změna: sport. změna stran při utkáníchangeover

žalovaný: práv. žalovaná stranadefendant, defending party

dole: na straně 8 doleat the bottom of page 8

nalistovat: Nalistuj(te) si stranu šest.Turn to page six.

o: kniha o sto stranáchbook of one hundred pages

obrátit: Obraťte na stranu 30.Turn to page 30.

přetáhnout: přetáhnout koho na svou stranu získatwin sb over/round

přiklonit se: přiklonit se na čí stranutake sb's side

rozhlédnout se: rozhlédnout se na obě strany na přechodulook both ways

stát: stát stranou dění ap.stand aside

stavět se: stavět se na čí stranusupport sb, back sb up, side with sb

vítězný: vítězná stranawinning side, ve volbách winning party

vládnoucí: vládnoucí stranaruling party, party in power

vnější: na vnější straněon the outside/exterior

založit: Strana byla založena ...The party was founded ...

druhý: druhá strana mincethe other side of the coin

velká: euf. jít na velkou (stranu) na záchodgo number two, do a number two

žert: žerty stranou(all) joking/jokes aside, joking apart