Hlavní obsah

stranou

Příslovce

  1. (na stranu) aside(do strany) to the side, sideward(s)(bokem natočený) sidewaysvzít (si) koho stranoutake sb asidedát (si) co stranou peníze ap.put sth aside
  2. (mimo) aside(opodál) aloof, detached from sthžerty stranoujoking aside/apart

Předložka

Vyskytuje se v

druhý: na jedné straně ... a na druhé straněon (the) one hand ... on the other hand

malá: jít na malou (stranu)do a/go number one, pass water, euf. go to spend a penny, relieve osf

odvrácený: astron. odvrácená strana Měsícefar side of the Moon

politický: politické stranypolitical parties

protější: na protější straněon the opposite side

smluvní: smluvní stranacontracting party, party to a contract

socialistický: socialistická stranaSocialist Party

stranou: vzít (si) koho stranoutake sb aside

světový: geogr. světová stranacardinal point

titulní: titulní strananovin ap. front/knihy title page

ustoupit: ustoupit stranoustep aside

dole: na straně 8 doleat the bottom of page 8

nalistovat: Nalistuj(te) si stranu šest.Turn to page six.

o: kniha o sto stranáchbook of one hundred pages

obrátit: Obraťte na stranu 30.Turn to page 30.

přetáhnout: přetáhnout koho na svou stranu získatwin sb over/round

přiklonit se: přiklonit se na čí stranutake sb's side

rozhlédnout se: rozhlédnout se na obě strany na přechodulook both ways

stát: stát stranou dění ap.stand aside

stavět se: stavět se na čí stranusupport sb, back sb up, side with sb

vítězný: vítězná stranawinning side, ve volbách winning party

velká: euf. jít na velkou (stranu) na záchodgo number two, do a number two

asset: strana aktivekon. assets side

aunt: teta z otcovy/matčiny stranypaternal/maternal aunt

clerical: klerikální (politická) stranaclerical party

cover: přebal, titulní stranafront cover

demand: strana poptávkyekon. demand side

end: vyměnit si stranychange ends

even: levá strana v knizeeven page

forward: převést (na další stranu) v účetnictví ap.ekon. carry forward

four: čtyři světové stranythe four winds

inside: na vnitřní straně, zevnitř, na vnitřku, slang. v base, v lochu, za mřížemion the inside

moon: odvrácená strana měsícefar side of the moon

number one: jít na malou (stranu)go/do a number one

off-message: nehovořit (oficiálně) za stranu/v souladu se stranickou liniípolit. be off-message

page: titulní strana časopisufront page

party: vládnoucí strana, strana u mociruling party

passenger: strana spolujezdce v autěpassenger side

right: na všechny stranyright and left

rule book: stanovy stranyparty rule book

side: na druhé straně čeho ulice ap.on the other side of sth

stand: ustoupit stranou/dozadustand aside/back

step: úkrok, krok stranouside step

toast: chleba ve vajíčku, BrE toust opečený z jedné stranyFrench toast

worker: Strana pracujících, Dělnická stranaWorkers' Party

across: přes ulici, na opačné straně uliceacross the street

apart: Stál kousek stranou.He stood some distance apart.

aside: ustoupit/uhnout (stranou)step/move aside

exterior: na vnější straně, zvenkuon the exterior

last: poslední 3 strany té kapitolythe last 3 pages of the chapter

way: Zkus se na to podívat z mé strany.Try to see it my way.

aloof: zůstat stranou, stranit se čeho, držet se dál, neplést se do čehoform. stay aloof from sth

onside: získat koho na svou stranubring sb onside

strana: čelní stranafront side, face