Hlavní obsah

malá

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (děvčátko) baby girl
  2. hovor., euf.(malá potřeba) number onejít na malou (stranu)do a/go number one, pass water, euf. go to spend a penny, relieve osf

Vyskytuje se v

Asia: Asia MinorMalá Asie

auk: razor-billed aukalka malá

back: sport. back passmalá domů v kopané

battery: C/D batterymalý/velký monočlánek baterie

bear: astron. Great/Little BearVelká/Malá medvědice

box: six-yard boxmalé vápno

bulk: break bulkzačít s vykládkou z lodi, rozdělit náklad do menších částí

common: mat. the lowest common denominatornejmenší společný jmenovatel, přen. všeobecný vkus, ty nejprostší nároky většiny populace ap.

consolation: sport. consolation finalfinále útěchy, malé finále

dog: astron. the Little DogMalý pes

economy: economy car(menší) úsporné/hospodárné auto s nízkou spotřebou

football: five-a-side footballmalá kopaná

green: hovor. little green menmalí zelení mužíčci mimozemšťané

inconsiderable: not inconsiderablenezanedbatelný, nemalý množství ap.

infinitesimally: infinitesimally small amountnesmírně malé/nepatrné množství

intimation: not give the least/slightest intimation of sthani nenaznačit co, neprojevit sebemenší náznak čeho

jury: petit jurymalá soudní porota 12 členů

lead: loď. hand leadmalá olovnice

lesser: astron. the Lesser BearMalá medvědice, Malý vůz

lip: anat. inner/outer lipsmalé/velké stydké pysky

marginal: marginal constituencyvolební obvod s malým rozdílem hlasů pro jednotlivé kandidáty

microscopic: in microscopic detaildo nejmenšího detailu

mile: miles too small(až) příliš malý

neckline: jewel necklinemalý výstřih téměř ke krku

net: AmE net tonmalá tuna 2000 liber cca 907,18 kg

not: not a bit (of it)ani v nejmenším, vůbec ne

notion: not have the faintest notion of sthnemít nejmenší potuchy o čem

number one: go/do a number onejít na malou (stranu)

octave: small/great octavemalá/velká oktáva

parakeet: rose-ringed parakeetalexandr malý

part: walk-on partštěk, malá role, rolička hl. bez textu

petrel: storm petrelbuřňáček (malý)

quarter: quarter vent(malé) větrací okénko zadních dveří auta

sale: retail salemaloobchodní prodej, prodej v malém

short: short supplynedostatek, malá zásoba

sized: small-sizedmalý, malých rozměrů, malé velikosti

small: on a small scalev malém

soft: soft optionnejpohodlnější způsob, cesta nejmenšího odporu

supply: short supplynedostatek, malá zásoba čeho

takeover: ekon. reverse takeoverpřevzetí větší společnosti menší

type: be in small typebýt vytištěný malým písmem

down: down to the slightest detailaž do nejmenšího detailu

faintest: I haven't the faintest (idea).Nemám potuchy/(ani) nejmenší tušení.

get: as small as you can get itco nejmenší

let in on: She let me in on a little secret.Prozradila mi malé tajemství.

one: He sold his house and moved to a smaller one.Prodal svůj dům a přestěhoval se do menšího.

slight: I don't have the slightest idea.Nemám nejmenší potuchy.