Hlavní obsah

slight [slaɪt]

Vyskytuje se v

intimation: ani nenaznačit co, neprojevit sebemenší náznak čehonot give the least/slightest intimation of sth

limp: (lehce) kulhatwalk with a (slight) limp

down: až do nejmenšího detailudown to the slightest detail

lisp: Trošku šišlá.She has a slight lisp.

nejmenší: ani v nejmenšímnot in the least, not in the slightest

potucha: Nemám (ani) potuchy.I have no idea., I don't have the slightest idea.

šilhat: Trošku šilhá.He has a slight squint.

tušení: Nemám nejmenší tušení.I haven't the faintest/slightest idea.

tušit: Vůbec netuším.I haven't the slightest/faintest idea.

zranění: těžké/lehké/smrtelné zraněníserious/slight/fatal injury

mák: ani za mák ani trochunot the slightest bit, not an iota

slight: ani trošku/za mák/náznakemnot the slightest bit