Hlavní obsah

disrespect [ˌdɪsrɪˈspekt]

Podstatné jméno

  • for sb/sth neúcta ke komu/čemu k autoritám ap.