Hlavní obsah

ctít

Vyskytuje se v

čest: dělat čest, být ke cti komu/čemudo sb credit, be a credit to sb/sth

věc: věc ctimatter/point of honour/AmE honor

ctít: To ho jenom ctí.That does him credit.