Hlavní obsah

čest

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (mravní stav) honourAmE honor(dobrá pověst) creditdělat čest, být ke cti komu/čemudo sb credit, be a credit to sb/sthurážka na ctislander, defamation (of character), (ponižování ap.) denigrationvšechna čestcredit where credit's due
  2. (nevinnost) innocence(panenství) virginity(cudnost) chastity
  3. (pocta) honourAmE honor(výsada) privilegeBylo by mi ctí.I'd be honoured.prokázat komu tu čestdo sb the honourvzdát čest komupay tribute, render homage to sb

Vyskytuje se v

koš: hrudní košrib cage, thoracic cage, hrudník chest

věc: věc ctimatter/point of honour/AmE honor

vpadlý: vpadlý hrudníkfunnel chest, pectus excavatum

všechen, všechna, všechno: všechna čestcredit where credit's due

ctít: To ho jenom ctí.That does him credit.

ulevit se: To se mi ulevilo!I am (so) relieved!, That's a load off my chest.

chest: chest painbolest na hrudi

credit: be a credit to sb/sthdělat čest komu/čemu

fold: fold one's arms (over one's chest)založit si ruce na prsou

freezer: chest freezerpultový/truhlicový mrazák

hair: chest/underarm hairochlupení na hrudi/v podpaží

honour: promise upon one's honourslíbit na svou čest

honour: form. sb would be honoured to do sthkdo by byl poctěn, komu bude ctí udělat co

libel: libel suit/action, action for libelžaloba pro urážku na cti

medicine: medicine chestlékárnička skříňka s léky

render: render homage to sbvzdát čest komu

wader: chest wadersprsačky

word: upon my wordna mou čest