Hlavní obsah

credit [ˈkredɪt]

Podstatné jméno

  1. ekon.úvěr, kredit bankovní ap.ekon. fixed creditpevný úvěrekon. on creditna úvěr
  2. ekon.kladný zůstatek na účtube in creditbýt v plusu, mít kladný zůstatek na účtě
  3. ekon.položka k dobru, (strana) dal účtu, kreditní položkato sb's creditk dobru koho připsaný ap.
  4. příspěvek peněžní, (finanční) pomoc
  5. for sth uznání, zásluha za coget the credit for sthzískat chválu za co
  6. dobré jméno, dobrá pověst, čestbe a credit to sb/sthdělat dobré jméno komu/čemu
  7. credits titulky na konci filmu

Vyskytuje se v

credit: titulky na konci filmucredits

card: kreditní karta, kreditkacredit card

claim: připisovat si zásluhu na čemclaim credit for sth

controller: vedoucí vymáhání/řízení pohledávek, správce pohledávekcredit controller

debit: aktiva a pasiva účtucredits and debits

family: rodinný vyrovnávací příspěvekekon. family credit

fraud: daňový/pojišťovací/úvěrový podvodtax/insurance/credit fraud

holder: pouzdro na kreditní kartucredit card holder

import: dovozní úvěrimport credit

instalment: splátkový úvěrinstalment credit

instant: okamžitý úvěrinstant credit

irrevocable: neodvolatelný akreditivirrevocable letter of credit

letter: (dokumentární) akreditivekon. (documentary) letter of credit

note: dobropisekon. credit note

open: otevřený úvěr s volným čerpánímekon. open credit

rating: hodnocení úvěruschopnostiekon. credit rating

supplier: dodavatelský úvěrsupplier credit

term: úvěrové podmínkyekon. credit terms

worthy: úvěruschopnýekon. worthy of credit

čest: dělat čest, být ke cti komu/čemudo sb credit, be a credit to sb/sth

dluh: brát na dluhbuy on credit

dobro: připsat k dobru co komu částkucredit sth to sb

karta: kreditní kartacredit card, AmE charge/bank card

kredit: dobít si kredit na telefontop up one's phone, add credit to one's mobile phone

kreditní: kreditní karta(credit) card, bank card

převod: platit (bankovním) převodempay by credit/AmE wire/hl. do zahraničí bank transfer

přičíst: přičíst co komu k dobruenter sth to sb's credit

připisovat: připisovat si zásluhu na čemclaim credit for sth

spotřebitelský: spotřebitelský úvěrconsumer credit

titulek: úvodní titulkyopening credits/titles

úvěr: koupit co na úvěrbuy sth on credit

všechen, všechna, všechno: všechna čestcredit where credit's due

ctít: To ho jenom ctí.That does him credit.

připsat: Úrok byl připsán (na účet).The interest has been credited to the account.

uznání: získat uznání za cowin recognition, get the credit for sth