Hlavní obsah

ctít

Vyskytuje se v

čest: dělat čest, být ke cti komu/čemudo sb credit, be a credit to sb/sth

čest: urážka na ctislander, defamation (of character), ponižování ap. denigration

věc: věc ctimatter/point of honour/AmE honor

čest: Bylo by mi ctí.I'd be honoured.

hold: hold sth dearcenit si, vážit si čeho, ctít co hodnoty ap.

honour: form. sb would be honoured to do sthkdo by byl poctěn, komu bude ctí udělat co

libel: libel suit/action, action for libelžaloba pro urážku na cti