Hlavní obsah

ctěný

Vyskytuje se v

čest: dělat čest, být ke cti komu/čemudo sb credit, be a credit to sb/sth

soud: Ctěný soude ...Your honour ...

věc: věc ctimatter/point of honour/AmE honor

ctít: To ho jenom ctí.That does him credit.

defamation: nactiutrhání, urážka na ctidefamation of character

honour: kdo by byl poctěn, komu bude ctí udělat coform. sb would be honoured to do sth

libel: žaloba pro urážku na ctilibel suit/action, action for libel