Hlavní obsah

ctěný

Vyskytuje se v

čest: dělat čest, být ke cti komu/čemudo sb credit, be a credit to sb/sth

čest: urážka na ctislander, defamation (of character), ponižování ap. denigration

soud: Ctěný soude ...Your honour ...

věc: věc ctimatter/point of honour/AmE honor

ctít: To ho jenom ctí.That does him credit.

čest: Bylo by mi ctí.I'd be honoured.