Hlavní obsah

soud

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (ústavní ap.) práv. court (of law), law court(tribunál) tribunalbýt u soudube in courtCtěný soude ...Your honour ...
  2. (proces) trial, judicial proceedingprohrát/vyhrát soudlose/win a casepřed soudemin court, (obžalovaný) on trial
  3. (úsudek) judgement(názor) opinion, viewpodle mého souduin my opinion/view, from my point of view, as I see it

Vyskytuje se v

odvolací: court of appeal(s), appeal/appellate courtpráv. odvolací soud

okresní: district/county council/court/libraryokresní úřad/soud/knihovna

pohnat: podat žalobu take sb to court/trial, press charges, bring a lawsuit against sb, proceed against sb, postavit před c!soud bring sb to justicepohnat koho před soud/k soudu

postavit: bring sb to justice, put sb on trial, try sbpostavit koho před soud

stanný: court-martialstanný soud

stanout: be brought before the court, stand trialstanout před soudem obžalovaný

vrchní: high courtpráv. vrchní soud

zemský: provincial courthist. zemský soud

odvolat se: appeal to a higher courtodvolat se k vyššímu soudu

podle: judging by his agesoudě podle jeho věku

soudit: Judging by/from ...Soudě podle ...

spravedlivý: fair trialspravedlivý soud

arbitration: práv. court of arbitrationrozhodčí/arbitrážní soud

associate: práv. associate justiceřadový soudce nejvyššího soudu v USA

bring: bring sb to trial, bring sb before the courtpostavit koho před soud

company: BrE Companies Houserejstříkový soud, obchodní rejstřík orgán

court: court of conciliationsmírčí soud

criminal: criminal courttrestní soud

custodial: custodial care= péče o dítě svěřené soudem do výchovy jednomu z rodičů

debt: judgment debtsoudem uznaný dluh

defend: defend a lawsuithájit se (u soudu) proti žalobě

ecclesiastical: ecclesiastical courtcírkevní soud

failure: práv. failure to appear in courtnedostavení se k soudu

inquiry: court of inquiryvyšetřovací soud

judgment: judgment debtorsoudem uznaný dlužník

judicial: judicial errorpochybení soudu, justiční omyl

justice: be brought to justicestanout před soudem

lawsuit: bring a lawsuit against sbpodat žalobu na koho, zažalovat, pohnat k soudu koho kvůli civilnímu sporu

lower: lower courtsoud nižší instance

notice: práv. notice to appearpředvolání (k soudu)

penal: penal law/courttrestní právo/soud

pending: práv. action is pendingžaloba je (podána) u soudu

presiding: presiding judgepředseda soudu, předsedající soudce

refer: refer a case to the courtpostoupit případ soudu

session: práv. petty sessionsnižší/magistrátní soud v Anglii, pro předběžná slyšení, smírčí řízení, menší přestupky

stand: stand trialmít soud, stanout před soudem

summons: be summonsedbýt předvolán (k soudu)

supreme: Supreme Courtnejvyšší soud

trial: be on trialbýt před soudem, být souzený

tribunal: industrial tribunalsoud řešící pracovně-právní spory

try: tried by courtprojednávaný soudem

warrant: warrant to appear (in court)předvolání k soudu, soudní obsílka

youth: práv. Youth Courtsoud pro mladistvé

soud: be in courtbýt u soudu